• Wijnand Kooijmans

Wijziging bestemmingsplan panden Dorpsstraat

NUNSPEET De panden Dorpsstraat 4 en 6 in Nunspeet krijgen een aanvullende bestemming horeca naast de bestaande bestemming. Hiermee moet worden bereikt dat de beide panden weer een invulling krijgen. Het verzoek hiertoe wordt door het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de commissie Ruimte en Wonen.

Wijnand Kooijmans

Beide winkelpanden zijn intern met elkaar tot één winkel. Nummer 6 behoort, samen met restaurant Prima op nummer 8, tot één van de karakteristieke panden naast de Hervormde dorpskerk. Nummer 4 heeft voor het dorpsbeeld een matige kwaliteitsuitstraling. Beide panden staan al geruime tijd leeg en in de verkoop.

HORECA Door de wijziging van de bestemming komt er een nieuwe eigenaar/gebruikers voor nummer 4. De verwachting is dat ook nummer 6 sneller kan worden verwacht indien hier horeca wordt toegestaan. In het verleden is getracht de begane grond van beide panden te bestemmen voor wonen maar gezien de omliggende horeca werd dit als te bezwaarlijk gezien.

Volgens het college past horeca prima op deze plek en kan dit het entreegebied van het centrum versterken. In de detailhandels- en centrum Visie Nunspeet 2030 is opgenomen dat meer horeca passend wordt gevonden.

PARKEERNOTA Gekeken is ook naar de normen in de parkeernota. Voor een deel is er sprake van dubbelgebruik omdat een restaurant verreweg het grootste deel van de bezoekers buiten de openingstijden van de winkels krijgen. Maar sommige soorten horeca krijgen juist wel de meeste bezoekers tijdens de openingstijden. Dat maakt dat de parkeernorm pas concreet kan worden bekeken zodra bekend welke horeca zich hier wil vestigen.

Gevraagd is ook een terras voor beide panden toe te staan. Hiervoor moet wel een vergunning worden aangevraagd. Voor het gebruik van gemeentegrond voor het terras wordt een huurovereenkomst gesloten met daarin ook opgenomen het te betalen bedrag aan huur.

Het gaat nu nog om een principeverzoek. Indien de commissie instemt kan een definitief bestemmingsplan worden opgesteld.