• Het wijkontmoetingscentrum wordt gerealiseerd in de nieuwbouw van de Veluwse Heuvel.

    Wijnand Kooijmans

Wijkontmoetingscentrum in nieuwe Veluwse Heuvel

NUNSPEET De stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe krijgt een subsidie van maximaal twintigduizend euro van de gemeente Nunspeet. Het geld is bestemd voor de inrichting van een wijkontmoetingscentrum. Dat is straks bestemd voor alle inwoners van dit deel van Nunspeet, ongeacht leeftijd. Doel is elkaar in een rustige sfeer te kunnen ontmoeten maar ook informatie in te winnen. Het centrum komt in de nieuwbouw van de Veluwse Heuvel aan de Harderwijkerweg. Met de bouw hiervan is men inmiddels in een vergevorderd stadium. Eerder is al een wijkontmoetingscentrum geopend in winkelcentrum Binnenhof.