• Gonny van Duinen
  • Gonny van Duinen

Wethouder Wessel gooit hengel uit bij officiële opening vissteiger Elburg

ELBURG Wethouder Henk Wessel van de gemeente Elburg wierp donderdagochtend samen met een bewoner van De Voord en een leerling van De Borchstee, de eerste hengel uit waarmee de vissteiger officieel in gebruik is genomen. Onder veel belangstelling en met zicht op Het Groene Hart van Elburg liet de wethouder in zijn korte toespraak weten dat hij blij is met de initiator van dit plan: "Hiermee laat je zien dat er, door met elkaar in gesprek te gaan en de samenwerking op te zoeken, veel mooie dingen gerealiseerd kunnen worden."

Het Baken is blij met de aanleg en het gehoor dat is gegeven aan de wens voor de realisering van een vissteiger achter locatie De Voord. De zorginstelling vindt het belangrijk om buiten naar binnen te halen en cliënten te stimuleren zo lang mogelijk onderdeel te laten zijn van de samenleving. "Op dit initiatief zijn veel mensen aangehaakt, zoals ook Gardenbroek 'Super voor Mens en Dier' die de visbenodigdheden sponsort en hengelsportvereniging De Poepenkolk die de bewoners van De Voord een visontheffing schenkt," vertelt Bea Duijsters, coördinator wijkgericht werken van Zorgverlening Het Baken.

Naast de vissteiger is ook de Buurtmoestuin een voorbeeld van de verschillende initiatieven die de zorginstelling neemt om er voor te zorgen dat de locatie en dus haar bewoners, onderdeel zijn en blijven van de wijk waarin zij wonen en samen met anderen activiteiten kunnen ondernemen.