• Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans

Wethouder en leerlingen openen Oenenburgweg

NUNSPEET De eerste fase van de reconstructie van de Oenenburgweg in Nunspeet is afgerond. Wethouder Marije Storteboom knipte, samen met Twan als winnaar van de wedstrijd voor versierde fietsen, het lint door dat de doorgang versperde. Al fietsend gingen de leerlingen vervolgens naar hun scholen.

Wijnand Kooijmans

Het betreft het gedeelte tussen de Eperweg en de Oosteinderweg. De weg is versmald, voorzien van meer parkeerplekken en uiteraard nieuw asfalt. Ook zijn plateaus en trottoirs van nieuwe bestrating voorzien en er zijn putdeksels aangebracht voor de riolering. De maximum snelheid op dit deel van de weg is verhoogd van dertig naar vijftig kilometer. Met ingang van zaterdag 10 november rijden ook de bussen weer over de Oenenburgweg en wordt de tijdelijke halte aan de Elburgerweg opgeheven.

TWEEDE FASE De verwachting is dat in april volgend jaar met de tweede fase van het werk kan worden begonnen. Het gaat dan om het deel tussen de Oosteinderweg en de rotonde van de Oenenburgweg met de Elburgerweg. Hier blijft, in verband met de aanwezigheid van meerdere scholen, een maximum snelheid van dertig kilometer gelden.

VOORRANG Gelijktijdig wordt dan ook de rotonde aan de Elburgerweg aangepakt en krijgen de fietsers hier dan ook voorrang. Op dit moment is het de enige rotonde binnen de bebouwde kom waar fietsers geen voorrang hebben, wat tot verwarring kan leiden.

AFSLUITING UITGESTELD In verband met de reconstructie heeft de gemeente ook de evaluatie van de afsluiting van de Oosteinderweg uitgesteld tot bekend is welke invloed de gereconstrueerde Oenenburgweg hierop heeft. Inwoners van de wijk De Brake hekelen dit uitstel. De afsluiting van de Oosteinderweg maakt dat zij bijvoorbeeld richting 't Harde een flink eind moeten omrijden. Dat blijft ook zo wanneer de totale reconstructie van de Oenenburgweg is afgerond. De gemeente had aanvankelijk toegezegd de afsluiting eind van dit jaar te evalueren.

VERSIERDE FIETSEN Twan, de winnaar van de versieringswedstrijd, had zijn fiets omgebouwd tot een ambulance. Marije Storteboom prees het werk en de tijd die de kinderen aan het versieren hebben besteed.