• Burgemeester Hans van der Hoeve tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

    Dick van der Veen

Werkwijze gemeenteraad Epe op de schop

EPE De griffier en enkele raadsleden bestuderen een opzet waarin de inwoners een grotere rol krijgen bij commissievergaderingen in Epe. Daarvoor zou bijvoorbeeld een lokale burgertop kunnen worden georganiseerd.

Dick van der Veen

Burgemeester Hans van der Hoeve maakt het bekend tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie. ,,De opzet is zeg maar een groter wij. En schone taak voor de nieuwe raad", aldus Van der Hoeve. Hij vindt de uitdrukking 'Hoe groter de kloof hoe mooier de brug' op zich een fraaie, maar hoopt niet dat het op de verhouding van inwoners en overheid van toepassing is. ,,'Ik ga voor een klein bruggetje.'' Het zal de protestgroepen in zijn gemeente als muziek in de oren klinken. In kwesties als de herinrichting Heerderweg bijvoorbeeld stond die verhouding op scherp en klonk het herhaalde verwijt door dat de burger pas wordt ingeschakeld als de beslissingen al zijn genomen.

STELSEL ,,Burgers zijn niet ontevreden over de politiek, maar over het politieke stelsel. Raadsleden moeten zich met de kiezer verbinden via dialoogavonden en een variant er op." Op de receptie ook de lancering van het fenomeen Buurtmaken, een online platform gedragen door 15 buurtverbinders die ook offline initiatieven en onderwerpen bij elkaar willen brengen. Samen met zeven gebiedsregisseurs een online Dorpsplein. Er wordt zwaar ingezet op burgerparticipatie in velerlei vorm. Dat allemaal in een gemeente die het inwonertal met 300 zag stijgen en nu weer dicht tegen de 33.000 aanleunt.

Van der Hoeve benadrukt dat het weer goed gaat met de lokale economie: toename banen en bedrijfsvestiging; de gemeente staat aan de vooravond van forse investeringen en uitbreidingen bij het bedrijfsleven. Qua woonlasten behoort Epe tot de 40 goedkoopste van de 380 gemeenten in Nederland. Dit jaar dalen die lasten nog eens met 50 euro per inwoner. Trots is de burgemeester op hulpverleners en inwoners voor hun houding bij een reeks branden. ,,Naoberhulp ligt in onze samenleving verankerd." De ondermijnende criminaliteit baart hem zorgen. Hij noemt het brandgevaar bij partijen weed op zolder, afpersing van Horeca-eigenaren, recreatieondernemers die criminelen huisvesten, witwassen geld via schijnconstructies met winkels en kleine bedrijfjes, uitbuiting van buitenlandse werknemers en last but not least niet integere bestuurders.

LOKAAL De regering stopt 100 miljoen in een ondermijningsfonds om de maatschappelijk vertakte criminele 'industrie' op lokaal niveau aan te pakken. Epe heeft ruime ervaring met het sluiten van drugspanden via het zogenaamde Damocles-beleid. Van der Hoeve ziet een belangrijke rol voor de gemeente in het faciliteren van initiatieven in de gemeenschap, in het bij elkaar brengen van partijen en het overbruggen van verschillen waarbij goede onderlinge communicatie van wezenlijk belang is.

Het gegeven dat alle fractievoorzitters in de raad aftreden en na de verkiezing een jonge lichting toetreedt met een aantal vrouwen.