Wendhorst krijgt 88 zorgplaatsen

HEERDE Het huidige verpleeghuis De Wendhorst gaat tegen de grond. In plaats daarvan verrijzen 88 woonzorgplaatsen in een hofje op de plek van het huidige pand. Het gaat om mensen met een zware zorgvraag, onder wie ouderen met dementie. Medewerkers en bevolking werden daarover deze week uitgebreid geïnformeerd.

door Dick van der Veen

De Wendhorst als grootschalig verpleeghuis werd in 1971 geopend. Na sloop ervan hoopt Viattence als overkoepelende organisatie eind 2016 een begin te maken met de zorgwoningen. De bouw vindt plaats in drie fases. Afhankelijk van procedures zal de afronding en oplevering vermoedelijk voorjaar 2018 gereed zijn. Viattence heeft de plannen zo ingekleed dat bewoners maximaal één keer verhuizen. Daarom zal ook de sloop zich in etappes voltrekken. Op dit moment verblijven 145 mensen in het verpleeghuis. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt door de polikliniek van Isala en andere partijen. Met hen is overleg over de toekomstige invulling.

De nieuwe locatie aan de Sint Antonieweg in Epe en de verbouwing van De Speulbrink in Vaassen bieden samen aan 56 bewoners ruimte. Een deel van de huidige bewoners van De Wendhorst kan daar, afhankelijk van hun wensen, intrek nemen. Bewoners van het verpleeghuis die daar bij de opening van de nieuwe locatie verblijven kunnen mee verhuizen naar het nieuwe hofje.

Kleinschalig

De toekomstige bestemming is er één van kleinschalig wonen. Hierop worden medewerkers voorbereid. Hun inzet is afgestemd op het aantal bewoners per groep en dat blijft ook zo in de toekomst. Viattence heeft nog steeds behoefte aan goede medewerkers en er zijn vacatures. Binnen verschillende vestigingen van Viattence in Wezep, Heerde en Epe werkt men al via het principe van kleinschalig wonen. Nieuw is dat de bewoners net als op de Sint Antonieweg in Epe boven slapen en beneden wonen. Hierdoor is de omsloten tuin optimaal betrokken bij het wonen. Het moedigt mensen aan om naar buiten te gaan. Bovendien is het zoals gezegd in de vorm van een hofje ontworpen met een groot besloten wandelcircuit. Iedere bewoner krijgt een eigen kamer en maakt gebruik van een gezamenlijke huiskamer, waarin wordt gekookt en gegeten. Er vinden daar allerlei activiteiten plaats. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de dagelijkse gang van zaken. Vrijwilligers wordt gevraagd om het dorpsleven naar binnen te halen met verhalen en bezigheden. Met als uitgangspunt ,net als thuis' organiseerde men inspirerende bijeenkomsten om die visie te vertalen in een Programma van Eisen voor de architect. Er is de afgelopen tijd nauw overleg geweest met de gemeente Heerde. De plannen zijn daar goed geland. De gemeente reageerde met enthousiasme op het ontwerp.

Foto: Een deel van de bewoners van De Wendhorst zal mogelijk kiezen voor de nieuwbouw aan de Sint Antonieweg in Epe.