• Rick Nederstigt

Wel Aldi supermarkt, geen natuurbad in Heerde

HEERDE In de gezamenlijke raadscommissie Ruimte en Samenleving liet wethouder Van Dijk desgevraagd weten dat in april een begin wordt gemaakt met de bouw van een Aldi-supermarkt aan de Soerelseweg.

Daarmee wordt de leegstand op die plek na vele jaren opgeheven. Het ligt in de bedoeling om de super in november te openen. De plannen voor de realisering van een natuurbad in het kader van het Veessense Rivierfront zijn definitief van de baan. Of de grondsanering in het kader van dit project met 250.000 euro kan worden gerealiseerd is nog enigszins aan twijfel onderhevig. Volgens Van Dijk zijn bij ieder project onvoorziene kosten mogelijk, maar het gebied van de te saneren grond is wel nauwkeurig in beeld gebracht.