• Barry Wensink/BDUmedia

Weinig kans camperplaatsen bij De Weijerd

EPE - Een aanvraag om 29 camperplaatsen te mogen aanleggen nabij het voormalige natuurzwembad De Weijerd maakt weinig kans. Deze plaatsen zouden binnen 500 meter komen te liggen en dat is volgens de bestaande regelgeving niet toegestaan. Vemderbroek valt er net binnen. Het argument dat met de inkomsten herstel en instandhouding van De Weijerd wordt beoogd maakt bij de gemeente evenmin indruk. Er wordt op gewezen dat bezoekersaantallen van zwembaden sinds de negentiger jaren fors teruglopen. Als voorbeeld noemt men Kievitsveld. ,,De sluiting van De Weijerd had destijds ook te maken met teruglopende interesse", aldus de gemeente. Er wordt op gewezen dat zowel Kievitsveld en De Koekoek voor verbreding en vernieuwing van hun product moesten kiezen omdat zelfstandige voortzetting niet levensvatbaar werd geacht. De Weijerd heeft geen monumentale status en er is geen sprake van een cultuurhistorisch erfgoed. Het verzoek om een bedrijfswoning om te zetten in een woning werd eerder al afgewezen en krijgt nu ook geen gunstig onthaal in het kader van strijdigheid met het bestemmingsplan buitengebied. Het college laat nog een sprankje hoop wat de camperplaatsen betreft, namelijk wanneer herijking van beleid plaats vindt als gevolg van veranderende regelgeving.