• De bereidheid huurwoningen te kopen van Omina is niet groot.

    Wijnand Kooijmans

Weinig interesse voor koop van huurwoningen

NUNSPEET Huurders binnen de gemeente Nunspeet blijken nauwelijks belangstelling te hebben voor de aankoop van hun woning wanneer zij deze krijgen aangeboden door Omnia Wonen. Dat blijkt uit de cijfers van de afgelopen drie jaar.

Wijnand Kooijmans

Bij aanvang van het verkoopprogramma in 2009 werden er relatief nog veel woningen aan huurders verkocht. De afgelopen drie jaar hebben echter maar drie huurders (één per jaar) gebruik gemaakt van de mogelijkheid de woning die zij huurden te kopen. Als mogelijke reden kan gelden dat de huurders hun hypotheek niet rond kunnen krijgen. In 2015 waren driehonderd woningen te koop, waarvan er uiteindelijk negentien daadwerkelijk zijn verkocht. Ook in 2016 werden in eerste instantie driehonderd woningen ingezet voor verkoop. Later in het jaar werd dit aantal verlaagd via 115 uiteindelijk verlaagd naar 65. Hiervan werden er dertien verkocht. In 2017 waren er vijftig woningen te koop waarvan er vier zijn verkocht.

TIJDELIJK In 2016 en 2017 werden vijftig woningen tijdelijk uit de verkoop gehaald in verband met de verplichting statushouders te huisvesten. In 2018 mag Omnia honderd woningen verkopen, zo is overeengekomen in de presentatieafspraken met de gemeente Nunspeet. Er bestaat wel kritiek op de verkoop. Door gebrek aan huurwoningen moeten mensen jaren wachten voor ze een woning krijgen toegewezen. De Coöperatie Parkmanagement De Kolk kan op korte termijn worden opgestart. Onder meer zijn twee van de drie bestuursleden inmiddels al bekend. Het gaat om Daan van Renselaar en Frank van der Dragt. De derde kandidaat moet worden aangewezen door de Bedrijven Kring Nunspeet. In eerste instantie was de opzet dat voor de coöperatie bij grondaankoop inleggeld zou worden geheven. Achteraf is nu besloten de deelnemers te verplichten een bedrag te laten betalen dat door de ledenvergadering wordt vastgesteld. Dit omdat de kosten die zijn gemoeid met de uit te voeren activiteiten voor het parkmanagement moeilijk vooraf zijn in te schatten. Maar ook wordt verwacht dat het draagvlak bij de kopers/bedrijven hiermee wordt vergroot.

INVLOED De bedrijven hebben hierdoor meer invloed op de werking van het parkmanagement en voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk. De eerste kavels van de bedrijven Chess, Stella, Arma en Van der Horst zijn al akkoord gegaan met de gewijzigde financiële regeling. De mogelijkheden voor collectieve duurzaamheidsmaatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt. Wachten hierop zou tot vertraging van zowel het parkmanagement als de uitgifte van grond hebben geleid. De duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen in het optionele pakket van het parkmanagement. Dat maakt dat ondernemers alleen betalen wanneer ze van deze diensten gebruik maken. Kijk voor meer lokaal nieuws op veluweland.nl