• Archief BDUmedia

Waterschap oefent samen met brandweer en Vitens

VELUWE Waterschap Vallei en Veluwe, Waterbedrijf Vitens en de brandweer van Apeldoorn, Epe, Oene en Vaassen oefenen dinsdagavond 15 november hoe zij om moeten gaan met brandbestrijding in de buurt van oppervlaktewater. De oefening vindt plaats in Zuuk, vlakbij een innamepunt van Vitens.

Allereerst houdt Waterschap Vallei en Veluwe de oefening om de brandweerkorpsen tussen Epe en Apeldoorn bewust te maken van het feit dat bluswater in oppervlaktewater geloosd wordt. Dit kan de inname van oppervlaktewater ten behoeve van drinkwater namelijk beïnvloeden. Een tweede doel is het toetsen van de bereikbaarheid tussen de brandweer, Vitens en het waterschap: vinden de partijen elkaar snel genoeg om schade te kunnen beperken. Als laatste maken dit soort oefeningen duidelijk welke maatregelen getroffen kunnen worden om lozingen van bluswater te voorkomen tijdens echte calamiteiten.

Schoon oppervlaktewater is belangrijk, zeker als het uiteindelijk drinkwater wordt. En dat is het geval met het water nabij het oefengebied. Vitens gebruikt dit gebied namelijk voor hun drinkwaterwinning. Calamiteiten, zoals een brand, vormen een risico voor de kwaliteit van het water dat wordt gewonnen. In innamegebieden, zoals Zuuk, werken het waterschap en Vitens daarom nauw met elkaar samen.

Vervuild bluswater kan leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater en kan de zuiveringsprocessen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie verstoren. Bij een brand in de buurt van oppervlaktewater, bepalen handhavers van het waterschap daarom het risico op bluswater in het oppervlaktewater en de riolering. Samen met de brandweer beperken of voorkomen zij de eventuele schade.