• Hoog water van de IJssel bij Hattem in 1999.

    ANP

Waterschap alert op hoge waterstanden

HATTEM De waterstanden zijn hoog. Het waterschap is alert en voert dagelijkse inspectierondes uit. Rijkswaterstaat geeft aan dat het water in de IJssel en Neder-Rijn de komende dagen nog verder zal stijgen. De extra alertheid blijft dan ook van kracht.

Het waterschap zorgt ervoor dat dit water de uiterwaarden in kan stromen. In het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe gebeurt dit langs de IJssel in de Hoenwaard bij Hattem en langs de Neder-Rijn bij Oosterbeek en Wageningen. Uit voorzorg hebben medewerkers van gemeente en het waterschap agrariërs geïnformeerd over het mogelijke hoog water en geadviseerd om vee tijdig uit de uiterwaarden te halen.

WATERSTANDEN Op vrijdagmiddag 5 januari rond het middaguur was de waterstand meer dan dertien meter boven NAP in Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt. De verwachting is dat dit zondagmorgen ruim veertien meter zal zijn en dat op die plek dinsdag rond 18.00 uur het hoogste punt bereikt wordt. De verwachting is dat deze hoogste waterstanden woensdag of donderdag de IJssel en Neder-Rijn bereiken.