• De beperkte hoeveelheid grond rondom de kolk staat volgens de wijk een intensieve bebouwing in de weg.

    Dick van der Veen

Wapenvelders willen niet in verdrukking De Kolk komen

WAPENVELD De afronding van het woningbouwproject De Kolk is een zaak van lange adem. Twee eerdere plannen haalden om uiteenlopende redenen de eindstreep niet; tegen het derde en huidige verzet de wijk zich met hand en tand.

Dick van der Veen

De bezwaren stoelen op twee punten: de bewoners voelen zich onvoldoende betrokken en de uitvoering leidt in hun beleving tot verstikking. De 36 vrije sector huurwoningen om de waterpartij staan met de schuren naar de huidige woningen gekeerd met hun hoge goot en hoge kap. Geveke Bouw en Ontwikkeling als ontwikkelaar wil nu eindelijk wel eens van het gemeentebestuur weten welke visie ze er op na houdt. Ze somt de ontwikkeling sinds 2010 op waarbij er diverse momenten waren dat Heerde ambtelijk en qua welstand akkoord ging, maar de gemeenteraad de andere kant op keek. Het eerste plan, de bouw van 22 twee onder één kap woningen, had de instemming van de buurt. Geveke vond een pensioenfonds dat het wilde realiseren. Tegen een grondprijs van 1,8 miljoen, daar waar de gemeente 2,1 miljoen nodig had.

COLLEGE ,,Een paar maanden later was het college toch bereid die financiële knieval te doen, maar toen haakte het pensioenfonds af. Daarna het plan voor 39 multifunctionele rijwoningen dat ook sneuvelde wegens gebrek aan belangstelling." Geveke geeft aan dat de meedenkende Dorpsraad wel een positieve grondhouding innam, maar deze richt zich op en tekent aan dat het vooral de buurt is die zich moet uitspreken. De kritiek concentreert zich op het inboeten aan ruimtelijke kwaliteit.

De gemeenteraad buigt zich diverse keren over de materie. Geeft de portefeuillehouder de opdracht om beter met de buurt te communiceren en stelt vast dat dit nog steeds onvoldoende is gebeurd. Vertegenwoordigers uit de wijk laten weten dat het teveel eenrichtingverkeer is geweest; de buurt geen gelegenheid kreeg om zich uit te spreken. Ze wil er een eerstvolgende commissievergadering opnieuw over praten. Het vermeende gebrek aan communicatie loopt door de partijen heen.

AFBOEKING De VVD wijst op de dreigende afboeking van de grondexploitatie, die volgens de wethouder in de tonnen kan lopen. Voor Gemeentebelangen/BP speelt dat de raad nooit voor een ander plan dan de twee onder een kap heeft gekozen. D66/Groen Links neemt waar dat direct betrokkenen niet echt over het plan hebben hunnen spreken. Dat zou zonder problemen weer kunnen spelen, maar dan moet er wel voldoende belangstelling voor bestaan. De PvdA vraagt zich af met welke intentie het college de wijk tegemoet treedt en twijfelt of naar hen wordt geluisterd. Het CDA wil de financiële consequenties kunnen beoordelen.

CU/SGP kan zich vinden in de gevoelens van de bewoners ; wil weten hoe het college tegen de bezwaren van de buurt aankijkt. De wethouder praat deze week met een kleine bewonersdelegatie. Daarna komt het onderwerp terug in commissie en gemeenteraad. Daarmee is de afronding van De Kolk nog een flink eind verwijderd.