• Wijnand Kooijmans

Vuurwerk afsteken en ballonnen oplaten ontmoedigd

NUNSPEET Het afsteken van vuurwerk en het oplaten van ballonnen wordt door de gemeente Nunspeet ontmoedigd. Dat is het gevolg van twee moties die werden aangenomen tijdens de behandeling van de begroting. Tot een verbod komt het niet.

Wijnand Kooijmans

De motie over het ontmoediging van het oplaten van ballonnen werd unaniem aangenomen. Onder meer wordt bij het afgeven van vergunningen voor evenementen opgenomen dat het oplaten van ballonnen, uit een oogpunt van milieu, wordt afgeraden. Tegen de motie om ook het afsteken van vuurwerk te ontmoedigen zijn het CDA en de fractie van de PvdA/GroenLinks.

EMOTIES Koos Meijer (CDA) vindt de motie weliswaar symphatiek maar geeft aan dat de discussie ook al op landelijk niveau wordt gevoerd. Dat gaat gepaard met de nodige emotie. Volgens hem is er sprake van een lange traditie en had dan ook het afschieten van carbid in de motie moeten worden opgenomen.

André Timmerman (PvdA/GroenLinks) sluit zich aan bij deze mening. Door de laatste wordt tevens gepleit voor woningbouw op de plek van De Kijktuinen aan de Kienschulpenweg in Nunspeet. Zijn partij is voorlopig tegen eventuele woningbouw in het gebied 't Hul Noord omdat hij de noodzaak daarvoor niet vindt aangetoond. Andere partijen houden voorlopig wel vast aan deze locatie tot er een nieuwe woonvisie is.

NEGENHONDERD WONINGEN Gewezen wordt op het feit dat na het plan Molenbeek nog negenhonderd woningen moeten worden gebouwd om aan de vraag te voldoen. Hiermee heeft ook de PvdA/GroenLinks in een eerder stadium ingestemd. Men vraagt zich af waar deze partij woningen wil bouwen. Ook wethouder Jaap Groothuis ziet De Kijktuinen niet als oplossing, Het gaat om een terrein van vier hectare. Hier kunnen maximaal honderd woningen gerealiseerd worden. Dan moeten er nog achthonderd woningen op een andere locatie komen.

TUNNELS Bij de keuze voor het tracé van de twee tunnels ter vervanging van de huidige overweg op de Elspeterweg wordt, ook gekeken naar de gevolgen voor de twee T-splitsingen op de kruisingen met de Stationslaan en Nijverheidsweg, zegt wethouder Storteboom. De plannen voor de aanpak van de stationsomgeving liggen volgens de wethouder op schema.

WELZIJNSWERK Een motie van het CDA en PvdA/GroenLinks om het welzijnswerk komend jaar eenmalig 98.000 euro subsidie te geven, kreeg geen steun van de andere partijen. De stichtingen kampen al jaren met tekorten, aldus Koos Meijer. De andere partijen stellen zich op achter wethouder Van den Berg, hij is huiverig om extra geld voor welzijnswerk in te zetten. Hij wil wel overleg met de stichtingen over een mogelijke wijziging in de subsidietoekenning.

In overleg met Elburg en Oldebroek wordt gekeken naar de aanleg van een milieustraat. De aanleg van een milieustraat voor alleen Nunspeet is te duur.