• koen suyk

Vrouw moet parkeerkaart om twee uur verwisselen

NUNSPEET Een inwoonster van ontheffing krijgt geen vergunning om haar auto langer binnen de blauwe zone te parkeren dan de maximum toegestane tijd. Haar bezwaarschrift tegen het afwijzen van de aangevraagde vergunning wordt door het college van burgemeester en wethouders ongegrond verklaard.

Wijnand Kooijmans

Het college neemt daarmee het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De vrouw vindt dat ze recht heeft op een vergunning. Zij en haar partner hebben op eigen erf de mogelijkheid één auto te parkeren waar ze twee auto's bezitten. Parkeren in de straten welke buiten de blauwe zone vallen is, zo geeft zij aan, niet mogelijk omdat deze straten aan het eind van de dag vol met auto's staan. Vooral vrijdag en zaterdag heeft ze last van parkeerproblemen.

Nu is de vrouw, naar eigen zeggen, vaak verplicht haar auto toch in de blauwe zone te parkeren. Dat zorgt voor ongemak omdat ze de auto steeds moet verzetten na het verstrijken van de parkeertijd.

In het parkeerbeleid van de gemeente is opgenomen dat maximaal één ontheffing per woning wordt afgegeven voor het langdurig parkeren binnen de blauwe zone. Voorwaarde is dan wel dat de aanvrager niet op eigen terrein parkeergelegenheid heeft voor minimaal één voertuig. Hiervan is in het geval van de aanvraagster sprake waardoor geen ontheffing kan worden verleend.

Volgens de commissie is er geen sprake van bijzondere omstandigheden welke het afgeven van een ontheffing rechtvaardigen. Indien het college dat wel doet is er, zo vindt de commissie, al gauw sprake van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Dat advies wordt door het college overgenomen.