• Dick van der Veen
  • Dick van der Veen

Vrijwilligers Koefeest winnen Jo Postprijs

OENE De Jo Postprijs 2017 is toegekend aan de vrijwilligers van het Oener Koefeest. De organiserende commissie werd verrast bij het Koefeestmonument. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een vereniging of organisatie die opvallende prestaties levert op het vlak van vrijwillige inzet.

Die is er in ruimte mate bij de mensen van het Koefeest, dat recent de 162ste editie beleefde. ,,U heeft er dus tamelijk lang op moeten wachten", zei jury-voorzitter Leo Eland tegen voorzitter Teuni Nooteboom van het Koefeestcomité. De wisselprijs bestaat uit een kunstwerk, geschonken door de Veluwse Bron met een kleinere variant die men mag houden en een oorkonde. De Veluwse Bron schonk de organisatie ook tien entreebewijzen voor het wellnesscentrum. De Jo Postprijs is een initiatief van Koppel in Opvang en Welzijn en persburo Dick van der Veen. De suggesties voor de prijs komen van de acht Vrijwilligers van de Maand die worden geportretteerd in Veluweland. De winnende suggestie kwam dit jaar van Dikkie Huiskamp.

NoordOost Veluwe TV schenkt ruim aandacht aan de uitreiking, Dat programma is vanaf vrijdag 15 december een week lang dagelijks te zien om 11.00, 14.00, 21.00 en 23.00 uur via RTV Hattem.