• Barry Wensink/BDUmedia

Vrieze's erfgoed in teken van 'Wild'

WAPENVELD Bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed staat vanaf zaterdag 18 mei het verdere voorjaar en het zomerseizoen in het teken van het thema 'Wild' in de Hattemer Poort. Dat wordt handen en voeten gegeven met een expositie en een aantal activiteiten voor jong en oud. Daarbij staat ook de vertoning van de film 'Wild' van Luuc Enting deze zomer weer op het programma.

Op de expositieruimte van de boerderij is een tentoonstelling ingericht over 'Wild in de Hattemer Poort'. Die is zaterdag 18 mei van 11.00 uur tot 14.00 uur voor  het eerst te bezichtigen. Vervolgens elke zaterdag tot medio september van 10.00 tot 15.00 uur. De expositie is tot stand gekomen met hulp van verschillende partijen. De Gelderse Natuur en Milieu Federatie zet uiteen wat het doel is van het project Hattemerpoort en welke projecten zijn uitgevoerd. Het Natuurmuseum Holten stelt een twintigtal opgezette dieren in bruikleen beschikbaar en zijn er fraaie wildfoto's te zien van Gerrit van Vemde uit Epe. Verder zijn er schilderijen en tekening te zien van Rien Poortvliet door de medewerking van het Rien Poortvlietmuseum in Tiengemeten.

Vrieze's Erfgoed ligt in de ecologische verbindingszone Hattemer Poort waarmee het wild vrij baan moet krijgen tussen het Veluwe massief en de IJsselvallei. ,,Wat de betekenis is van de Hattemer Poort, hoe dit is gerealiseerd en om welke dieren het onder andere gaat, willen we met deze
expositie laten zien", vertelt Jan Nitrauw namens Vrieze's Erfgoed.


Activiteiten:
Het thema wordt omlijst met verschillende activiteiten, telkens op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
? Zaterdag 8 juni: workshop dieren tekenen voor kinderen door Bernard Bos, oud-docent
tekenen van het Greijdanus College.
? Zaterdag 15 juni: demonstratie en tekst en uitleg over prepareren van dieren door Willem
van de Wetering uit Oldebroek
? Zaterdag 22 juni is er van 14.00 tot 16.00 uur een fietsexcursie door de Hattemer Poort
onder leiding van projectleider Joost Reijnen.
? Zaterdag 29 juni geeft Harrie van Ommen een demonstratie carving, het creatief
beeldhouwen met de kettingzaag.
? Zaterdag 13 juli is de Nationale Imkerijdag en die laat het belang van bijen voor de
biodiversiteit tot haar recht komen.
? Woensdag 14 augustus (onder voorbehoud) vertoning van de film WILD van Luuc Enting
op de agenda.
? Zaterdag 31 augustus leidt boswachter Lennart Jasper een fietsexcursie naar het ecoduct
Tolhuis, het begin van de Hattemer Poort.

De Hattemerpoort is een groene verbindingszone tussen de Veluwe en de Ijssel en omvat circa 2400 hectare. Het gebied is belangrijk voor veel planten en dieren en daarom wil de provincie Gelderland dit gebied versterken en hiervoor heeft ze een opdracht verstrekt aan de Gelderse Natuur en Milieu

Federatie (GNMF). Dat gebeurt door het wegnemen van obstakels zodat dieren gemakkelijk van de Veluwe naar de Ijssel kunnen trekken en omgekeerd. Zo wordt momenteel de vroegere warmtekrachtcentrale van de Berghuizer papierfabriek gesloopt. Ook wordt het gebied aantrekkelijk gemaakt voor nieuwe natuur als voedingsbodem voor verschillende (nieuwe) planten- en dierensoorten. Ook de versterking en herontwikkeling van recreatieterreinen als het terrein Ennerveld en het uitbreiden van recreatieroutes behoren tot de doelstelling van de Hattemerpoort.

Meer informatie over de activiteiten wordt gegeven via de website www.vriezeserfgoed.nl