• Van links naar rechts de wetouders Jaap Groothuis, Mark van de Bunte, Leen van der Maas, Gert van den Berg en Marije Storteboom.

    Wijnand Kooijmans

Vragen rond vijf wethouders

NUNSPEET De drie oppositiepartijen in de Nunspeetse gemeenteraad zetten vraagtekens bij de noodzaak van vijf wethouders in het nieuwe college. Volgens Koos Meijer (CDA) heeft dit veel weg van stadse fratsen waar Gemeentebelang in het verleden fel tegen was. Het is nu deze partij die de vijfde wethouder levert.

Wijnand Kooijmans

De vijfde wethouder kost de samenleving van de gemeente Nunspeet, zo geeft Koos Meijer aan, wel een bedrag van 70.000 euro extra. Hij vindt het jammer dat niet de weg is ingeslagen mogelijke andere coalitievormen te bekijken. Met vijr wethouders is hij bang dat ze elkaar voor de voeten gaan lopen. Hij heeft het idee dat de vijfde wethouder is bedoeld om te voorkomen dat de SGP een absolute meerderheid heeft binnen het college.

ONTKEND Deze laatste beweegreden wordt absoluut ontkend door Harm Jan Polinder, fractievoorzitter van de SGP. Tijdens de afwezigheid van Marije Storteboom is hiervan in de vorige raadsperiode wel even sprake geweest maar hiervan is, zo geeft hij aan, door zijn partij nooit misbruik gemaakt. Volgens Polinder is gekozen voor een vijfde wethouder gezien de ambities welke de partijen voor de komende vier jaar voor ogen hebben.

OPKNAPPEN Het betreft het opknappen van sportpark De Wiltsangh inclusief de bouw van zwembad en sporthal met turnhal, het veiliger maken van het Stationsplein en een goede huisvesting voor het onderwijs. Op het gebied van het onderwijs maakt André Timmerman (PvdA/GroenLinks) zich grote zorgen over de toekomst van het openbaar onderwijs.

Hij vindt dat hiervoor een centralere plek binnen het centrum van Nunspeet moet worden gezocht. Volgens Ingrid Slaa (ChristenUnie) zijn er pittige gesprekken gevoerd over sommige speerpunten van partijen. Maar is men er uiteindelijk in geslaagd hierover toch overeenstemming te bereiken. Voor haar partij heeft duurzaamheid hoge prioriteit. Kritiek is dat er geen specifieke wethouder duurzaamheid is benoemd maar dit een onderdeel vormt van het takenpakket van Jaap Groothuis.

GONDELBAAN Jeroen Snaterse (VVD) is blij met de solide huishouding waarvoor is gekozen. Ook vindt hij het goed dat Nunspeet aan Zee weer op de agenda staat. Al neemt hij op voorhand stelling tegen de komst van een eventuele gondelbaan.

Wat hem betreft mag daat geen cent gemeentelijke subsidie naar toe. Martin Mol (Gemeentebelang) vindt de waarborg dat Nunspeet een zelfstandige gemeente blijft van belang.

GOEDE SAMENWERKING Waarbij wel moet worden gestreefd naar een goede samenwerking binnen de regio. Bij zijn afscheid als raadslid werd Chris Stoffer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De daaraan verbonden versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Breunis van de Weerd.

Stoffer heeft zestien jaar deel uitgemaakt van de Nunspeetse gemeenteraad voor hij nu Tweede Kamerlid voor de SGP is geworden.