• Henri van der Beek

Vragen over vangnetconstructie Euroma

HEERDE Er is binnen de gemeente Heerde commotie ontstaan over een reportage in dagblad De Stentor waarin wethouder Herman van der Stege aangeeft dat er een vangnetconstructie voor het bedrijf Euroma gereed is. Daarmee zou de werkgelegenheid van het Wapenveldse bedrijf voor de gemeente Heerde kunnen worden behouden.

Dick van der Veen

De fractie van de PvdA vraagt het college of het er mee eens is dat de publicatie de bestuurlijke verhouding met de partnerts Hattem en Oldebroek en de provincie Gelderland op scherp zet.

Euroma wikt tussen een verhuizing binnen Wapenveld (terrein Berghuizer Papierfabriek) of de gang naar het H2O-terrein maken. De fractie wil weten wat de overwegingen/redenen van het college zijn om de informatie naar buiten te brengen en waarom de raad er niet over is geïnformeerd toen vorige week de discussie over H2O werd gevoerd met als mogelijke uitkomst uittreding door de gemeente Heerde. ,,Waarom is niet gewacht met dit bericht naar buiten te brengen totdat het contact met de provincie aangaande het vangnet voor Euroma tot iets concreets zou hebben geleid? Heeft het college de voordelen van het geven van informatie aan het dagblad afgewogen tegen de nadelen van het geven van informatie", aldus de aanvullende vragen.

De fractie wil van b en w weten welke voor- en nadelen het college daarin heeft gezien. Zo het antwoord daarop nee is wil ze vernemen waarom een dergelijke inventarisatie van voor- en nadelen niet heeft plaatsgevonden.

Wethouder Van der Stege meldt in het artikel dat het nu aan Euroma is om te bepalen wat er verder gaat gebeuren, dat hij weinig beren op de weg ziet en de oplossing is voorgelegd aan de provincie Gelderland.