• Barry Wensink/BDUmedia

Vragen over ontslag voormalig directeur H2O

HEERDE De fracties van de PvdA en D66/Groen Links hebben het college van b en w schriftelijke vragen gesteld over de gerechtelijke procedure die ex-directeur Rik Duin van de ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek (H2O) heeft aangespannen tegen zijn ontslag bij deze besloten vennooschap. H2O is een gezamenlijk een bedrijventerrein van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.

De fracties constateren dat ze niet door het college als c.q. de aandeelhouder zijn geïnformeerd over deze rechtsgang. Ze willen weten wat de stand van zaken is en vragen onder meer of het klopt dat de rechter inmiddels een uitspraak heeft gedaan waarbij de ex-directeur in het gelijk is gesteld. Verder vragen ze of het juist dat de gedaagden namens de drie gemeenten bij verstek zijn veroordeeld en welke motivatie daaraan ten grondslag ligt. Verder: is er sprake van beslaglegging en als dat zo is waarom werd dan de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht in het kader van de informatieplicht en is het college bereid om de raad te informeren als zich in de kwestie ontwikkelingen voordoen.