• ANP

Vragen over gegoochel met cijfers woningbehoefte

NUNSPEET VVD en PvdA/GroenLinks zijn verbaasd over de tegenstellingen in het aantal benodigde woningen tussen de gemeente Nunspeet en de provincie Gelderland. Voor de raadsleden Jeroen Snaterse en André Timmerman reden hierover schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding is het rapport 'Wonen in balans' dat is opgesteld in opdracht van de provincie Gelderland. Hierin staat dat in Nunspeet tot 2040 maximaal honderd woningen moeten worden bijgebouwd om aan de woningbehoefte te voldoen. Wethouder Jaap Groothuis van de gemeente Nunspeet heeft aangegeven zich totaal niet te herkennen in de cijfers. Volgens hem komen deze niet overeen met zijn beeld van de woningbehoefte.

De twee partijen willen nu weten sinds wanneer het college op de hoogte is van het provinciale rapport en waarom de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd. Ook willen ze dat het rapport aan de raad wordt toegestuurd. Van het college willen ze een verklaring voor het forse verschil tussen de woningbehoefte volgens het rapport 'Wonen in balans' en de maximaal 895 extra woningen voor de periode 2017-2025 waar het eindrapport woningmarktonderzoek gemeente Nunspeet van mei 2018 op uitkomt.

Los van het antwoord van het college is bekend dat ruim vierhonderd recreatiewoningen illegaal permanent worden bewoond. Voor die bewoners zijn woningen nodig. Daarnaast heeft de woningcorporatie Omnia een lange wachtlijst aan woningzoekenden. De komende jaren wordt daarom ingezet door Omnia op de bouw van 175 woningen in de sociale sector. Dat is al meer dan de honderd woningen die in het provinciaal rapport naar voren komen.