• Gyorgy Varga

Vragen over forse prijsstijging regiotaxi

EPE De fractie van het CDA vraagt het college van de gemeente Epe naar de enorme prijsstijging van een taxirit naar Apeldoorn. Dit onder de paraplu van de regionale vervoerscentrale PlusOV die op 1 januari het regiotaxivervoer (Wmo-vervoer) overneemt en op 1 augustus het overige gemeentelijke vervoer waaronder het leerlingenvervoer en dat naar de dagbesteding.

De prijsberekening van zones verandert in een prijsberekening per kilometer. Dat sluit beter aan bij het reguliere openbaar vervoer en trekt de situatoe voor de deelnemende gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) gelijk. B en W antwoorden dat in Epe de zones groter zijn dan in andere deelnemende gemeenten Het omzetten van zones naar kilometers pakt voor Epenaren die meer dan 20 kilometer (enkele reis) reizen nadelig uit. ,,Dit is vanaf het begin duidelijk geweest en hierover is met de raad gecommuniceerd. Inwoners uit Epe reizen tot 2017 voordeliger. Die scheefheid wordt nu recht getrokken",aldus het college. Wat betreft de vraag over tegemoetkoming in de lasten verzwaring zeggen b en w dat ze de vrijheid hebben om zogenaamde puntbestemmingen aan te wijzen waar tegen het lage tarief van 15 cent per kilometer naartoe gereisd kan worden. Te denken valt aan zieken- en verpleeghuizen, stations en winkelcentra. Achterliggende gedachte is dat deze locaties een belangrijke regionale functie hebben en veel bezocht worden vanuit Epe.

(Archieffoto ter illustratie).