• Archief BDU Media

Voorstel perceel Flevoweg: vrijstaande woningen

ELBURG Het college stelt de raad voor om een keuze te maken voor de invulling van het braakliggend terrein aan de Flevoweg tegenover Veluwe Strandbad. Volgens wethouder Henk Wessel heeft het college de voorkeur voor de ontwikkeling van enkele vrijstaande woningen: ,,Begin 2018 hebben we aan de raadscommissie een vijftal varianten voorgelegd. Het resultaat hiervan is dat de raad afziet van een hotel en van woonappartementen op deze locatie. Gekozen is om de mogelijkheid van recreatieappartementen en bouwkavels voor vrijstaande woningen op deze locatie nader te onderzoeken. Het resultaat hiervan leggen we nu voor aan de raad, inclusief onze voorkeur voor de ontwikkeling van vier á vijf vrijstaande woningen."  Het is de verwachting dat de raad dit onderwerp in december bespreekt.

Op het terrein bevindt zich nu een botenhelling. Volgens wethouder Henk Wessel maken veel recreanten van deze helling gebruik: ,,Daarom willen we de botenhelling behouden en de bestaande situatie verbeteren. Verder onderzoeken we of we hier ook de aanlegplaats van de rondvaart kan komen. Dat is nu de Loswal en vanwege de touringcarbussen en de bevoorrading zien we die aanlegplaats als een steeds minder geschikte plek. Wanneer de gemeenteraad haar keuze heeft gemaakt gaan we in gesprek met de rederij."

Uit het onderzoek blijkt dat het realiseren van 35 recreatieappartementen weliswaar mogelijk is maar dat hier flinke kosten tegenover staan. ,,Dan is een verkeerskundige oplossing voor de Flevoweg noodzakelijk. Vaak gaat het dan om veel geld. Verder zouden er bij de realisatie van de recreatiewoningen ook geen ruimte zijn voor extra voorzieningen, zoals de botenhelling en de gewenste aanleg- laad en losplaats voor de rondvaartboot", legt wethouder Henk Wessel uit. Voor het perceel grond aan de Flevoweg waren vijf ideeën ontwikkeld: 35 recreatieappartementen; bouwkavels voor vrijstaande woningen; (voorlopig) niets doen; hotel (-restaurant met zalencentrum/wellness); woonappartementen (2 gebouwen met 25 appartementen). Daarvan heeft de gemeenteraad aangeven de opties hotel en woonappartementen niet verder te willen onderzoeken. Bij de aanleg van parkeerterrein 'De oude Vos' is bij de financiering rekening gehouden met een opbrengst uit de verkoop van de grond. De boekwaarde van dit perceel betreft 1,2 miljoen euro. Het perspectief is dan ook dat de grond op korte of langere termijn in gebruik genomen wordt.