• Archieffoto: Koen Suyk

Voorlopig uitstel huisvesting extra statushouders Elburg

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het huisvesten van extra statushouders (asielzoekers die een vergunning hebben gekregen) voorlopig uit te stellen. De gemeenteraad heeft op 25 april het college de opdracht gegeven om dit jaar in totaal negentig statushouders onderdak te bieden, zo'n dertig statushouders meer dan de provinciale taakstelling over 2016.

Vanwege het tekort aan sociale huurwoningen heeft het college naar verschillende oplossingen gekeken. Burgemeester Frans de Lange ziet uiteindelijk maar één goede oplossing: ,,Ook statushouders hebben recht op een volwaardige woning. Wij willen de opdracht voor het huisvesten van extra statushouders uitvoeren op het moment dat hiervoor op de sociale huurwoningenmarkt voldoende ruimte is." Op 24 oktober staat dit voorstel op de agenda van de commissievergadering. Daarna komt het op 7 november in de raad aan de orde.

Door het huisvesten van dertig extra statushouders zou de gemeente een goede bijdrage leveren aan de uitstroom van de Asielzoekers Centra's (AZC's) en daarmee indirect aan de noodopvang vanwege de vrijkomende plaatsen. Eén van de oplossingen om op korte termijn te voorzien in voldoende woningen betreft de bouw van tijdelijke woningen. Ook vanuit de samenleving werden verschillende ideeën aangedragen, zoals het verbouwen van leegstaande scholen. Burgemeester Frans de Lange: ,,Die voorstellen zijn kostbaar en op korte termijn moeilijk uit te voeren. Ondertussen blijkt dat door de krapte op de sociale huurwoningenmarkt het vrijwel onmogelijk is om de extra statushouders in 2016 te plaatsen."

MINDER URGENT Door de internationale afspraken tussen de Europese Unie en Turkije is de grote instroom van asielzoekers sterk verminderd. Veel AZC's staan leeg en de noodopvang is minder urgent. Wethouder Jan Polinder hierover: ,,Voor de taakstelling van de huisvesting van statushouders ligt dit wat anders. In onze gemeente lukt het om aan de provinciale taakstelling van 2016 te voldoen. Bij veel gemeenten in onze regio is dat nog onzeker en dat heeft ook hier te maken met het aantal beschikbare sociale huurwoningen. Vandaar dat ons college al heeft ingestemd met het mogelijk maken van kamerbewoning voor statushouders. Het nu huisvesten van extra statushouders zou alleen mogelijk zijn door het bouwen van noodwoningen. Dat is een dure en minder wenselijke oplossing."

Wethouder Jan Polinder heeft veel met de woningcorporaties over de schaarste op de sociale huurwoningenmarkt gesproken: ,,Ik ben verheugd over de afspraken die we met de woningcorporaties hebben gemaakt. Zij gaan in de komende jaren extra sociale huurwoningen bouwen. Dit betekent dat we binnen enkele jaren in onze gemeente beschikken over een ruimer aanbod van sociale huurwoningen."