Voorlichting over veilig ouder worden

EPE In de gemeente Epe is een Alliantie gevormd tussen instellingen die zich inzetten voor het veilig ouder worden. De reden is dat vaak misbruik wordt gemaakt van senioren, met name in de familiesfeer. In de afgelopen maanden was de Alliantie actief via voorlichting, op een zorgbeurs en het functioneren als gastsprekers.

Dick van der Veen

Op 29 november vindt een grote bijeenkomst plaats waaraan tal van organisaties en instellingen betrokken zijn die zich beroepshalve of vrijwillig met de materie bezig houden. Het gaat om notarissen, bankmedewerkers, zorgverleners, beleidsmedewerkers, politie, bewindvoerders, advocaten, diaconie, huisartsen en praktijkondersteuners. Het thema is: wat te doen bij het vermoeden van financieel misbruik? De gemeente Epe verleent voor deze bijeenkomst een bijdrage van 1.500 euro. Alle medewerkers aan deze avond doen dat belangeloos.