Volop vertrouwen in stichting PrOo

EPE Het Eper college heeft het volste vertrouwen in de wijze waarop de stichting PROo de belangen van het openbaar onderwijs in de gemeente behartigt. Dat blijkt uit de beantwoording van kritische vragen door de fractie van de PvdA.

In de periode 2009 tot 2015 nam het aandeel van het openbaar in het totale primaire onderwijs af van 37,25 tot 32,45 procent. Volgens het college is dat niet los te denken van een moeilijke periode die de stichting tussen 2010-2013 door maakte. Sinds het aantreden van directeur Berend Redder is die situatie sterk verbeterd. Redder heeft met alle onderwijswethouders in de deelnemende gemeenten goede contacten, zo ook in Epe. Wel is de terugloop van leerlingen in het primair onderwijs zorgelijk. Vorig jaar 23 leerlingen minder in het openbaar onderwijs (2,73 procent) en 69 afname in het bijzonder onderwijs (3,89 procent). Het aantal leerlingen in het primaire onderwijs loopt van 2009 tot 2020 terug van 3100 naar 2300. De PvdA refereerde aan de sluiting van de Montessorischool in Vaassen. Ondanks forse investeringen en een groei tot 25 leerlingen moest toch tot sluiting worden besloten omdat dat aantal nog steeds thuis hoort in de categorie van te sluiten scholen.