• Peter Kuhl

Vijftien klachten over wilde zwijnen

EPE Vijftien inwoners van het dorp Epe hebben bij de gemeente geklaagd over wilde zwijnen. Ze komen uit de wijk Hoge Weerd, Sprengenweg-Adelaarsweg en als gevolg van het open laten staan van hekken tussen de rasters in bosrijke wijken bij de Officiersweg.

Dick van der Veen

Dat antwoordt het college op vragen van de VVD. Het zag geen enkele aanleiding om uitbreiding van het raster vanaf de Norelbos begraafplaats tot de grens met de gemeente Heerde uit te stellen, temeer omdat de overlast is toegenomen. Hoewel de Wildbeheer Eenheid zich extra inspant om het aantal zwijnen binnen de perken te houden lukt dat niet en rukken de dieren met regelmaat op naar de bebouwde kom. De zwijnen zijn zelfs aan de oostzijde van de Herderweg gesignaleerd. De zwijnen houden zich overdag schuil in groene delen die tegen het centrum aan liggen.

De reden waarom de populatie zich ondanks toegenomen bejaging toch toeneemt ligt in vijf opeenvolgende jaren met veel eikels in combinatie met zachte winters. De gemeente overweegt om in de toekomst de hekken tussen de rasters vast te zetten. Ze beschikt met foto's over bewijzen dat de varkens door open gelaten hekken op niet gewenste plaatsen komen. De Raad van State beslist binnenkort of de Gelderse Rechtbank op de juiste gronden tot de conclusie kwam dat de geplaatste rasters passen binnen het bestemmingsplan. De klachten gaan over gevoelens van onveiligheid. Berichten die suggereren dat mensen gewond werden door bijtende zwijnen zijn uit de lucht gegrepen.