• www.lintjes.nl

Vijf koninklijke onderscheidingen in Heerde

HEERDE Vijf inwoners van Heerde hebben tijdens de lintjesregen een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Fred de Graaf. Na de plechtigheid verlieten vier personen de trouwzaal in het Raadhuis als Lid in de Orde van Oranje Nassau en één persoon als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

ANDI RODENBURG Mevrouw Andi Rodenburg werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar grote inzet, vooral in de hulpverlening voor de jeugd maar ook op andere maatschappelijke gebieden. Zo was ze in 1980 medeoprichter van de landelijke woon- en werkgemeenschap Stichting 't Heihuis. Deze bood opvang aan minder daadkrachtige kinderen en verzorgde onder andere crisisopvang. Als bestuurslid stimuleerde ze allerlei initiatieven van deze stichting, onder andere om jongeren na de arbeidsmarkt te begeleiden.
Mevrouw Rodenburg ondersteunde ook andere landelijke initiatieven om kinderen een zinvolle dagbesteding te geven. Bovendien zet ze zich als bestuurslid in voor de Hospice in Epe en de Noordoost-Veluwe.

JAN VAN LEEUWEN Jan van Leeuwen is actief op diverse gebieden. Zo zet hij zich in voor de instandhouding van het Heerde dialect via de 'Dialect Wàrkgroep' op lokaal en regionaal niveau. Vanuit die rol heeft hij meegewerkt aan diverse dialectprojecten en literaire uitgaven (verhalen en gedichten) bij beide dialectkringen. Verder is hij actief bij de stichting HOES en voert hij voor atletiekvereniging De Gemzen diverse werkzaamheden uit. Daarnaast zet hij zich in voor mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Zo was hij betrokken bij de stichting Heerde helpt Polen, is hij vrijwilliger bij verschillende zorginstellingen (waar hij accordeon speelt) en heeft zich in 2013 en 2016 ingezet voor de Samenloop voor Hoop in Heerde, om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Voor deze activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

JOHAN HORST Johan Horst is tot Lid benoemd vanwege zijn inzet voor de samenleving van Wapenveld. Zo is hij ruim 33 jaar bestuurslid van voetbalvereniging WZC in Wapenveld geweest. Ook was hij mede-initiatiefnemer van de jaarlijkse rommelmarkt ten bate van de voetbalvereniging, die nog jaarlijks veel bezoekers trekt. Daarnaast heeft hij grote inzet getoond binnen de Stichting Recreatie Wapenveld en de Dorpsraad Wapenveld. In die laatste rol heeft hij veel grote zaken gerealiseerd en zet hij zich in voor de realisatie van de gemeenschapsvoorziening Hof van Cramer.


JANNIE KERS-VAN HELL Jannie Kers-Van Hell heeft haar Koninklijke Onderscheiding verdient met haar grote inzet voor gehandicapten en op kerkelijk gebied. Zo verricht ze diverse vrijwilligerstaken voor de stichting Gehandicaptenbelang Noord-Oost Veluwe en zorginstelling Viattence. Voor het interkerkelijk Evangelisch en Recreatiewerk DABAR verricht ze diverse werkzaamheden, waaronder het organiseren van kerkdiensten en (koffie)bijeenkomsten met een thema.


WILLY PANNEKOEK-HAAS Ook Willy Pannekoek – Haas zet zich in voor de Stichting Gehandicaptenbelang Noord-Oost Veluwe en verricht daar diverse vrijwilligerstaken, onder andere de coördinatie van diverse activiteiten zoals de deelname aan de jaarlijkse Truckersdag. Daarnaast heeft ze ruim 50 jaar intensieve, 24-uurs mantelzorg verricht voor een familielid, zonder hulp van derden of een beroep te doen op wettelijke ondersteuning. Voor deze inzet is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.