• Op de foto achter de heren Veldkamp, Van der Vegte, Burgemeester Hoogendoorn en de heer Knulst.
    Voor: mevrouw Van Wijhe en de heer Littel.

    Gemeeente Oldebroek
  • Gemeente Oldebroek
  • Gemeente Oldebroek

Vijf Koninklijke onderscheidingen bij lintjesregen in Oldebroek

OLDEBROEK Vijf inwoners van de gemeente Oldebroek ontvingen woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Hoogendoorn reikte de onderscheidingen uit in de raadszaal van het gemeentehuis. De gedecoreerden, vier mannen en één vrouw, zijn allen benoemd tot 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau' als dank voor hun trouwe inzet voor de samenleving.

Hoewel het voor de gedecoreerden natuurlijk een verrassing was dat zij onderscheiden zouden worden, stroomde de raadszaal vol met gasten die niets van deze gelegenheid wilden missen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn sprak de te decoreren inwoners toe en reikte de Koninklijke onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit de Koning. ,,Vijf Koninklijke onderscheidingen in een gemeenschap als Oldebroek, daar ben ik blij om, dankbaar voor en trots op! Deze vrijwilligers steken heel veel tijd en energie in zaken die niet alleen hen zelf maar ook veel anderen aan gaan. De vereniging, het dorp, de inwoners. Niet alleen deze vrijwilligers die vandaag in de schijnwerpers staan, maar ook al die andere vrijwilligers, maken Oldebroek tot een Oldebroek waar we het met elkaar goed hebben." 

Mevrouw van Wijhe-Nagelhout uit Oosterwolde is een drijvende kracht achter de vereniging Christenvrouw in Oosterwolde. Al sinds 1983 is zij in veel verschillende functies nauw betrokken geweest bij deze levendige vereniging. Daarnaast is zij actief geweest bij de Diaconale Hulpdienst Oosterwolde en veel verschillende activiteiten van de Hervormde gemeente Oosterwolde. Mevrouw van Wijhe krijgt de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich gedurende geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen en zo hopelijk ook een inspiratie is voor anderen.

KNULST De heer Knulst uit Oosterwolde is al vanaf 1986 lid van de vrijwillige politie. Hij doet dit als hoofdagent van het basisteam voor het district Noord- en Oost-Gelderland. De heer Knulst is in deze rol niet alleen actief tijdens uitgaansnachten en politiecontroles maar ook bij evenementen zoals Prinsjesdag, Veteranendag en Koningsdag. Daarnaast is hij actief geweest als bestuurslid van de school in Oosterwolde en in verschillende functies voor de Hersteld Hervormde gemeente Pniël in Oosterwolde. Meest recent is zijn betrokkenheid als kerkrentmeester bij deze gemeente.

VELDKAMP De heer Veldkamp uit OOsterwolde zet zich al vele jaren in voor de school en de Hervormde kerk in Oosterwolde. Binnen de Hervormde gemeente Oosterwolde en Noordeinde zet de heer Veldkamp zich in als ouderling-kerkrentmeester en als voorzitter van de Commissie van Beheer. Zo verzorgt hij onder andere veel administratief werk voor de gemeente. Ook is hij vele jaren actief geweest voor de zondagsschool en steekt hij nu veel tijd en energie in taken op het pastorale vlak. Daarnaast zet de heer

Veldkamp zich al 25 jaar in als voorzitter van het bestuur van basisschool De Wegwijzer in Oosterwolde. Binnenkort staat het schoolbestuur met een receptie stil bij het behalen van deze mijlpaal.

VAN DER VEGTE De heer van der Vegte uit Wezep is voorgedragen voor een onderscheiding door de Stichting 'Vrienden van Izvor'. De heer van der Vegte is hier al sinds 1998 nauw bij betrokken, eerst als secretaris en nu alweer 14 jaar als voorzitter. De stichting steunt veel verschillende projecten in Roemenië, zoals een kinderproject, een zorgboerderij, een kinderboerderij, een tafeltje-dekje-project en een hospice. De contacten lopen via een Nederlandse contactpersoon en de heer van der Vegte bezoekt de projecten zelf ook regelmatig. In Nederland bestaan de activiteiten onder andere uit het werven van sponsoren, evenementen organiseren en het opzetten van werkvakanties. Voor 1998 was dhr. van der Vegte ouderling en diaken bij de Hervormde gemeente Wezep Hattem.

LITTEL De heer Littel uit Wezep is op veel fronten in en rondom Hattemerbroek actief. Hij was ruim 28 jaar voorzitter van dorpshuis De Bouwakker. Deze taak heeft hij onlangs beëindigd. De heer Littel was voorzitter van het bestuur, maar was ook vaak met een helpende hand aanwezig bij evenementen en activiteiten in het dorpshuis. Daarnaast is de heer Littel al ruim 25 jaar actief bij de parochie O.L.V. Tenhemelopneming in Hattem. Hij zingt in het koor, is lid van het liturgisch platform, zorgt voor vervoer voor oudere parochianen en was actief in het diaconaat en het jongerenwerk. Dit laatste deed hij gedurende lange tijd ook samen met zijn vrouw. Tot slot is de heer Littel al sinds 1990 actief lid van Carnavalsvereniging de Tolhekkers. Hij is enkele jaren voorzitter geweest en treedt nu op als ceremoniemeester, is lid van de versieringscommissie en van de liturgiecommissie op carnavalszondag.