• Archief BDU Media

Vestingraad: 'Hoofdas in eerste plaats vooral voor voetgangers en fietsers'

ELBURG De Vestingraad bereikte op 6 maart naar eigen zeggen een eerste mijlpaal: ,,Er is overeenstemming over een plan voor de herinrichting van de Vesting. De adviesraad van de gemeente legt daarmee een voorstel voor aan het college over de verkeersinrichting, de bestrating, de uitstraling en het gebruik van de Vesting. Het advies is inmiddels aangeboden aan de gemeente."

Het advies bevat op hoofdlijnen de volgende zaken. De hoofdas van de Vesting moet in de eerste plaats vooral toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Het gaat dan om de Jufferenstraat, Vischpoortstraat en de Beekstraat. Dit kan door de bestrating aan te passen en door meer fietsenstallingen te plaatsen. Dit gebied is tot 11.00 uur 's ochtends bereikbaar voor laden en lossen. Het gebied is na die tijd wel bereikbaar voor hulpdiensten, maar niet voor auto- en vrachtverkeer.

De Vestingraad pleit er daarnaast voor om het rondje door de stad weer mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat de verkeersdrukte in de Vesting niet verder toeneemt, is het nodig om de busbaan in beide richtingen (Zwolscheweg en Molendorp) open te stellen. Als dat kan, dan kunnen bezoekers van de Vesting 'gewoon' weer een rondje rijden door van de Bloemstraat tweerichtingsverkeer te maken en de rijrichting van de Ledige Stede te wijzigen. 

Verder gaat het advies over de uitstraling van de Vesting, verlichting, extra parkeergelegenheid en meer. Het is -zo schrijft de raad in een persbericht - een samenhangend voorstel. Ook de voorzitter van de Vestingraad, Hans Witteveen, is enthousiast: ,,Dit smaakt naar meer. We zijn het college van burgemeester en wethouders erg dankbaar. Zij geloofden in de toegevoegde waarde van de Vestingraad als adviesraad. Zonder hun inzet waren we nu niet waar we zijn. Ik hoop dan ook dat het college en de gemeenteraad onze constructieve inzet waarderen en ben ervan overtuigd dat deze samenwerking leidt tot meer positief nieuws voor Elburg in het algemeen en de Vesting in het bijzonder.

De Vestingraad bestaat uit vertegenwoordigers van het museaal platform, het wijkcomité, de VVV, de horeca, vastgoedeigenaren, de winkeliersvereniging, bewoners van het havengebied, de oudheidkundige vereniging en de gemeente. Met deze samenstelling verwacht de Vestingraad de visies van de betrokkenen bij de Vesting goed te kunnen vertegenwoordigen. De leden informeren hun achterban over de onderwerpen die worden besproken en de besluiten die worden genomen.
De Vestingraad buigt zich over onderwerpen als het verkeer in de Vesting en de inrichting van de openbare ruimte. Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp.