• stopuitzetting/Facebook

Verzet tegen uitzetting Epese familie Israël

EPE De actiegroep Vrienden familie Israël wil zondag 4 maart staatssecretaris Mark Harbers tot de orde roepen. Ze zijn verontwaardigd dat er 'bewust en stelselmatig grote risico's met het leven van vluchtelingen worden genomen, die op goede gronden onze bescherming zoeken.' ,,De staatssecretaris kan hen volgens de wet ook die bescherming bieden, maar doet dat niet. Door deze hardheid wordt geen recht gedaan aan kwetsbare medemensen. Al te eigenmachtig wordt de letter en de geest van onze rechtsorde geweld aan gedaan. Veel mensen hebben recht op asiel in Nederland, om te beginnen met de familie Israel", schrijft de actiegroep.

Zij roept alle gelijkgezinden op zich aan te sluiten en op zondag 4 maart naar de Vredeskerk in Soesterberg (Generaal Winkelmanstraat 101) te komen. Vanaf 14.00 uur zal daar een doorlopende gebedsdienst worden gehouden. Vanuit de Vredeskerk worden ook andere activiteiten ondernomen. ,,We roepen iedereen op een half uurtje van je tijd te geven, of je gelovig bent, of dat je op grond van een andere overtuiging je steun wilt geven. Zo wordt vlak voor de uitzetting op maandag, de staatssecretaris met klem opgeroepen de uitzetting van de familie Israël stop te zetten."

De familie Israël wordt nu op maandag 5 maart 'met duidelijk gevaar voor haar leven' uitgezet. ,,Dit is onrechtvaardig en harteloos. Ruim anderhalf jaar is toegestaan dat de familie in alle openheid is opgevangen en geïntegreerd in de gemeenschap van Epe. Men had conform de zogenaamde Dublin akkoorden, het vooruitzicht om binnenkort op 7 maart volstrekt legaal asiel te kunnen aanvragen via reguliere procedures. Deze kans wordt ze nu op het allerlaatste moment ontnomen. De familie is uit Pakistan gevlucht, omdat er een fatwa (een religieuze veroordeling) over de leden van het gezin is uitgesproken. Hierdoor zijn hun dochtertje en zusje van 8 jaar en hun oom/broer al vermoord. Hun levens staan dus op het spel."

De staatssecretaris gaat met zijn besluit tot uitzetting volgens de actiegroep volledig voorbij aan de bijzondere vluchtelingensituatie van Pakistaanse christenen. ,,Dit, terwijl de Tweede Kamer de gevaren met een motie heeft onderkend, en uitvoerige, ambtelijke rapporten bevestigen dat de familie nergens in Pakistan een veilig heenkomen heeft. Uit recente nieuwsberichten blijkt ook dat de situatie voor christenen in Pakistan steeds verder is verslechterd. Veel burgers zijn diep verontwaardigd en gaan zich op vreedzame en waardige wijze verzetten tegen dit onrecht. Ze komen naar de Vredeskerk in Soesterberg. Dit ligt dicht bij het Detentiecentrum Zeist, waar de familie Israël nu wordt vastgehouden tot dat ze maandag met dwang op het vliegtuig wordt gezet." Ook via een petitie aan de staatsecretaris kan iedereen een stem laten horen. Daar staan ook links aan naar verdere achtergrond nformatie in artikelen en op de Facebookpagina: stopuitzetting.