Vervanging riolering in Hattem

HATTEM De gemeente Hattem gaat de riolering van de Vlierkamp, Mulderskamp, Pannekoekenkamp, Boskamp, Maeskamp, Van Heeckerenskamp, Werfkamp en een deel van de Randweg vervangen. De afvoer van schoon en vervuild water wordt hier gescheiden. Vervuild water, afkomstig uit badkamer, keuken en toilet, gaat naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Schoon water, meestal afkomstig van regen, hoeft niet gezuiverd te worden. Dit water kan rechtstreeks naar oppervlaktewater worden gebracht. In de Doornkamp wordt daarom een leiding aangebracht die het schone water naar de Waa brengt. Om de riolering aan te kunnen passen moeten de straten worden opengebroken. Dit maakt het mogelijk om met relatief weinig extra middelen de inrichting van de straten aan te passen.

Ontwerp gemaakt samen met bewoners

In de laatste jaren vroegen bewoners aandacht voor de inrichting van het gebied. De wijk is gebouwd in een tijd dat er minder auto's op de weg waren. Verkeer en parkeren werden daardoor in de laatste jaren een knelpunt. In het afgelopen jaar is daarom samen met de bewoners van de betreffende straten gewerkt aan een nieuw ontwerp voor het gebied. Bewoners hebben zelf gezamenlijk een eerste schets gemaakt van het ontwerp van de straten waar zij wonen. Dat gebeurde tijdens een ontwerpsessie in augustus 2014. Van die eerste ontwerpen is een geheel gemaakt, waar bewoners ook weer op konden reageren. In november 2014 is het ontwerp, na opnieuw aanpassingen ingegeven door bewoners, definitief gemaakt.

Het ontwerp is te vinden op de website van de gemeente www.hattem.nl