Verpleeghuiszorg Sint Anthonieweg

EPE Er zijn geen hinderpalen meer voor de bouw van een huis voor kleinschalige verpleeghuiszorg aan de Sint Anthonieweg. Het gaat om 28 plaatsen in vier groepswoningen voor (licht) dementerenden. Deze kunnen op deze manier zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden en hoeven minder gebruik te maken van verzorgingshuis en kleinschalige verpleegzorg. De deelnemers wonen beneden en slapen boven wat de thuissituatie benadert. Voor informatie: Viattence Consulent 0578-668449.