• Vorchten is blij met de 30 kilometer zone. Wethouder Gerrit van Dijk en Christiaan Verkerk namens de buurt brengen stickers aan.

    Dick van der Veen

Verkeersprobleem centrum Heerde niet zomaar op te lossen

HEERDE De Heerder politiek ziet geen kans om het verkeersprobleem in het centrum op te lossen. College en raad schuiven elkaar de zwarte piet toe; de oplossingsrichting van Veilig Verkeer Nederland vindt onvoldoende gehoor. Voetgangers en fietsers enerzijds en gemotoriseerd verkeer anderzijds verdragen elkaar niet. Het college biedt de raad een keuze uit zeven mogelijkheden, maar die wil dat b en w zelf een visie ontwikkelen.

Dick van der Veen

CDA, PvdA en D66-Groen Links willen dat na zoveel jaar een nieuw onderzoek uitkomst moet bieden; CU/SGP en Gemeentebelangen/BP zien in peperdure verkeerslichten de enige modus. Beide hebben de VVD erbij nodig om aan een meerderheid te raken, maar die vaart een eigenkoers met wat kleine aanpassingen zoals einde voorrangsregeling voor fietsers. En Veilig Verkeer ziet weer heil in de aanleg van twee fietspaden of fiets suggestiestroken langs de Brinklaan.

Op dezelfde dag dat de raadscommissie er hier niet uit komt ontvangt Vorchten de buurtlabel van Veilig Verkeer voor de wijze waarop het met een 30 kilometer zone en aanvullende maatregelen de komende drie jaar de buurt een stuk veiliger maakt. Wethouder Gerrit van Dijk, die een meewerkend college representeert, kan een andere wens - zwaar landbouwverkeer via een achterliggend tracé wegleiden, (nog) niet honoreren. Ook de Oenerweg in Heerde kent dat probleem. Met gevaarlijke bermen voor met name de fietsende schooljeugd wordt wel wat gedaan.

TEGENSTRIJDIG De oversteekplaatsen Brinklaan worden alom als onveilig ervaren. Met name de laatste weken nu de knipperlichten niet werken. Veilig Verkeer focust op de structuur rond de oversteek. Ze wil de stroom fietsers vanaf de rotonde Brinklaan-Kamperweg langs de Brinklaan leiden en niet zoals nu eerst de Stationsstraat in om de vestiging van Jumbo heen. De super wil meewerken door een uitrit van de parkeerplaats naar de Stationsstraat over te hevelen, waardoor twee uitritten aan de Brinklaan komen te vervallen. Over enige tijd vestigt de Aldi zich in de gewraakte verkeersdriehoek. Dat zorgt voor nog meer verkeersbewegingen.

In Hattem zijn 5 verkeerslichten over een afstand van 700 meter, maar volgens het college heb je daar in Heerde niets aan, omdat daar een veel ingewikkelder verkeerssituatie ligt die om geavanceerde en dus ook dure apparatuur vraagt. En die installatie leidt volgens Veilig Verkeer weer tot opstoppingen waarmee je nog verder van huis bent. Syntus als busonderneming zou tegen een klein stuk 30 kilometer geen bezwaar hebben, omdat je er toch al niet sneller kunt rijden. Al met al een vat vol tegenstrijdigheden waarmee de Heerder politiek al enkele jaren worstelt. Over een ding is met het eens: de worsteling mag niet nog eens anderhalf jaar duren. Wie dat kan voorkomen is de gemeenteraad zelf.