• De oversteek naar de sportaccommodaties wordt verbeterd.

    Wijnand Kooijmans

Harderwijkerweg gaat op de schop

HULSHORST Het definitieve plan voor de herinrichting en het onderhoud aan de Harderwijkerweg in Hulshorst is vastgesteld door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Het gedeelte van de Harderwijkerweg binnen de bebouwde kom is toe aan groot onderhoud. Op een aantal plekken zijn de randen van het wegdek verzakt. Het huidige profiel van de weg blijft hetzelfde, maar wordt volledig opnieuw opgebouwd. Er worden midden geleiders aangebracht en op bepaalde plaatsen langs dit gedeelte van de weg worden hagen geplant om de snelheid van het verkeer af te remmen.

ASFALT Het nieuwe asfalt is stiller dan het huidige asfalt. Op enkele plekken worden oversteekplaatsen geaccentueerd met belijning. Het kruispunt van de Harderwijk met de Bredeweg en de Brandsweg wordt aangepast. Er komen brede midden geleiders, waardoor fietsers en voetgangers beter kunnen oversteken. Het tweerichtingenfietspad blijft gehandhaafd tussen de Brandsweg en de Zandhuisweg. Het fietspad wordt niet verlengd richting Nunspeet, omdat het kruispunt van de Brandsweg wordt aangepast. De werkzaamheden starten eind september, begin oktober van dit jaar.

Het gedeelte van de Harderwijkerweg tussen de bebouwde komgrens en de Hierdense beek – de grens met de gemeente Harderwijk – wordt heringericht. Een aantal omwonenden van dit weggedeelte heeft in het verleden geklaagd over gevaarlijk rijgedrag. Het gaat dan om hoge snelheden en gevaarlijk inhaalgedrag. Ook zijn er gevaarlijke situaties door overstekend wild.

INHAALVERBOD Door de gemeente wordt een inhaalverbod ingesteld in de bocht rond de afslag naar het Koetshuis op landgoed Hulshorst. Op drie plekken worden midden geleiders aangebracht, waardoor fietsers makkelijker kunnen oversteken. Naar de precieze locaties voor de plaatsing van deze geleiders wordt nog gekeken. Op een aantal plekken komen blokhagen om zo de weg visueel/optisch te versmallen.

In het ontwerp, zoals dat door het college is vastgesteld, staan twee poorten, die het gebied markeren waar herten de weg kunnen oversteken. Daarnaast komen op andere gedeelten van de weg schildjes met reflectoren om de dieren af te schrikken. Met deze werkzaamheden wordt in het voorjaar van 2020 gestart.

OVERLEG Over de te nemen maatregelen is meerdere keren overleg gevoerd met betrokken partijen. Kritiekpunt van inwoners is dat tijdens de laatste informatieavond in juni van dit jaar geen kaartmateriaal aanwezig was om de bezoekers van deze bijeenkomst een beeld te geven van de maatregelen.

Eén van de wensen om het tweezijdig fietspad tussen de Brandsweg en de Zandhuisweg te verlengen tot de Klarenweg wordt niet gehonoreerd. Met de aanleg van de midden geleiders bij de Brandsweg wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen dat fietsers vanaf de kom van Nunspeet tot aan deze weg gebruik blijven maken van de verkeerde kant van de weg. Het gaat om gebruikers van de sportaccommodaties aan de Brandsweg.
Vooral de voetbalvereniging Hulshorst heeft veel jeugdleden uit Nunspeet.