• Er zijn vergevorderde plannen om de exploitatie van MFC Aperloo en Kulturhus 't Harde met ingang van 1 januari over te dragen aan de nieuwe stichting.

    Barry Wensink

Vereniging Gemeenschapscentrum Elburg verder als stichting

ELBURG De leden van Vereniging Gemeenschapscentrum Elburg (VGE) hebben in haar ledenvergadering van 30 oktober besloten dat de vereniging wordt omgezet in een stichting. Binnenkort zal notaris Megchelsen de notariële akte van deze omzetting en statutenwijziging opmaken en zal Stichting Gemeenschapscentra Elburg worden opgericht. In de afgelopen maanden waren een aantal ledenvergaderingen noodzakelijk om tot dit besluit te komen, meldt de VGE. Op twee leden na (zij onthielden zich van stemming) zijn alle aanwezige leden akkoord gegaan met het voorstel tot deze omzetting naar een stichting.

De Stichting Gemeenschapscentra Elburg heeft als doelstelling het exploiteren en in stand houden van maatschappelijke voorzieningen én het verlenen van diensten ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen. Het bestuur van de stichting zal worden gevormd door Chris Hengeveld (voorzitter), Maurice van Es (secretaris) en Mark Wijnne (penningmeester).

Stichting Gemeenschapscentra Elburg is in eerste instantie verantwoordelijk voor de exploitatie en instandhouding van Kulturhus 't Huiken in Elburg. Er zijn reeds vergevorderde plannen om de exploitatie van MFC Aperloo en Kulturhus 't Harde met ingang van 1 januari over te dragen aan deze stichting. Tevens zal Johan Hut op 1 januari toetreden tot het bestuur van de stichting. Stichting Gemeenschapscentra Elburg zal vanaf deze datum als beheersstichting gaan fungeren voor de drie dorpshuizen. De medewerkers van de dorpshuizen blijven werkzaam op de vertrouwde locatie, waardoor elk dorpshuis het eigen unieke lokale karakter behoudt.
Bij de inrichting van de beheerstichting is rekening gehouden met een mogelijk groeiscenario voor wat betreft het aantal dorpshuizen en voorzieningen dat wordt beheerd. In de toekomst bestaat de mogelijkheid voor andere dorpshuizen voorzieningen om aan te sluiten bij de beheerstichting.