• ANP Foto

Verbetering oversteekplaatsen in Epe

EPE/VAASSEN Niet overal in de gemeente Epe liggen oversteekplaatsen voor voetgangers, kinderwagens en rollators op de gewenste plek. De fractie van het CDA stelde er een aantal vragen over.

Dick van der Veen

Het college antwoordt onder meer dat bij herbestrating in woonwijken routes voor deze doelgroep worden meegenomen. Bewoners kunnen vragen stellen en suggesties doen die kunnen leiden tot andere prioriteiten in het schema voor 2020-2023.

HERINRICHTING Het blijkt dat in Vaassen niet op alle zijwegen aansluitende voetpaden liggen en dat enkele toegankelijke op- en afritten ontbreken. Bij de herinrichting van de Apeldoornseweg in Vaassen vervalt de middengeleider. De rijbaan van de Stationsstraat versmalt ter hoogte van de Apeldoornseweg en de voetgangersoversteekplaats op de Stationsstraat komt dichter bij het kruispunt met de Apeldoornseweg, zodanig dat er goed zicht bestaat.