• Gemeentebelang

'Veluvine als culturele parel in groen bed'

NUNSPEET De meeste inwoners van de gemeente Nunspeet en ook uit de omstreken kennen het unieke gebouw aan de F.A. Molijnlaan, beter bekend als Veluvine. De Stichting Welzijn Nunspeet, het Nuborgh College en de bibliotheek zijn er onder andere gehuisvest. Ook hebben diverse (sport)verenigingen er een plek gevonden. Genoeg redenen voor Gemeentebelang om Veluvine te bezoeken en een luisterend oor te leggen te aanzien van input voor het verkiezingsprogramma.

,,De totstandkoming van Veluvine in de huidige vorm is een geschiedenis op zich", begint directrice Hannelore Bosch haar verhaal. Diverse partijen waren betrokken bij de oprichting van de multifunctionele accommodatie (MFA) aan de F.A. Molijnlaan. Het Nuborgh College, Landstede, Stichting Molijn-de Groot en de gemeente Nunspeet startte gezamenlijk aan de 'wederopbouw' van de toenmalige verffabriek Veluvine.

TROTS ,,Hoewel de opstartfase enigszins moeizaam verliep door een gebrek aan kennis, handjes en middelen, is Veluvine met recht een gebouw om trots op te zijn. Als culturele parel en uithangbord in de gemeente Nunspeet, maar ook buiten de gemeentegrenzen. Veluvine is een begrip en het heeft zowel lokaal als regionaal een groot bereik'', aldus Gemeentebelang. ,,Veluvine is niet, zoals diverse inwoners van Nunspeet denken, eigendom van de gemeente Nunspeet. De gemeente was dan weliswaar betrokken bij de oprichting, maar het beheer van het gebouw, overigens zonder hierbij verliesgevend te zijn, valt onder de hoede van Veluvine Nunspeet Beheer CV. De belangrijkste inkomsten zijn dan ook de verhuur van ruimtes aan diverse instellingen, zoals de Nuborgh, de bibliotheek Noordwest Veluwe, de gymvereniging en diverse andere huurders.'' Ongeveer twee procent van de inkomsten is in de vorm van subsidie afkomstig van de gemeente. ,,Hieruit mag geconcludeerd worden dat Veluvine, ondanks het andere beeld wat sommigen hierover hebben, zelfvoorzienend is", aldus Gemeentebelang.

LEEGSTAND ,,Het gaat goed met de Veluvine, maar er zijn ook uitdagingen. Stichting Veluvine Cultuur Nunspeet krijgt het ieder jaar weer voor elkaar met behulp van de inzet van diverse vrijwilligers een gevarieerd cultureel aanbod te programmeren. Ondanks de status het culturele hart van de regio is het vandaag de dag moeilijk om de exploitatie rond te krijgen. Met name (vaste) huurders als pijlers op de exploitatie te krijgen en te behouden is moeizaam. Onder andere door de komst van een turnhal op de Wiltsangh en enkele verhuizingen/faillissementen vallen huurinkomsten weg. Met leegstand is het een stuk lastiger de begroting sluitend te krijgen. Daarenboven bekostigt een percentage van de huurinkomsten het cultuuraanbod. Hannelore benadrukt dat de Veluvine bij voorkeur de plek voor verenigingen en maatschappelijke instanties wil blijven, maar bij leegstand al (tijdelijke) commerciële verhuur van delen van het gebouw noodzaak zijn."

Gemeentebelang ziet Veluvine als belangrijke ontmoetingsplek in de gemeente en denkt graag samen na over een optimale invulling van het gebouw. Veluvine is en moet zowel naar buiten als naar binnen toe de culturele parel in het groene bed blijven zoals de architect voor ogen had.