• Pixabay

Veiliger oversteken op Gelriaweg

EPE VMI wil de veiligheid van met name de overstekende voetganger verhogen op de Gelriaweg. Deze wordt druk bereden door verkeer van en naar het bedrijf.

Dick van der Veen

De maatregelen bestaan een 60 kilometer drempel ten noorden van de Wiemanstraat en het verhogen van twee voetgangersoversteekplaatsen op 60 kilometer plateau. VMI betaalt hiervoor en de gemeente Epe voert de werkzaamheden uit.

De aanwonenden zijn geïnformeerd. Twee van hen hebben hierop gereageerd. Er vindt afstemming plaats over de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van het werk. Iedereen kan binnen zes weken op het voornemen bij de gemeente reageren.