• Dick van der Veen

Veiliger entree Epe noord

EPE Het gedeelte Hoofdstraat-Heerderweg in Epe, tussen het politiebureau en de kruising met de Julianalaan, gaat in het tweede en derde kwartaal van dit jaar op de schop. Op de Heerderweg wordt eerst een deel van het riool vervangen en vindt renovatie plaats van verlichting en kabels, tegelijk met verkeerskundige aanpassingen. De snelheid moet er uit,maar daarbij speelt de bus parten.

Dick van der Veen

De maatregel in Epe vindt plaats in het kader van het algemene streven om het verkeer op de Dorpenweg tussen Apeldoorn en Hattem aan banden te leggen. Op grote gedeelten daarvan is dat al het geval. Met het gedeelte in Epe is meer dan 1 miljoen euro gemoeid. Na Epe is Emst aan de beurt. De gemeente is op zoek naar co financiering.

Daar waar de huidige bomenrijen worden aangevuld om het gedeelte groener te maken worden 15 minder vitale bomen vervangen door druipvrije linden. Vier bomen gaan naar een depot en komen in een later stadium terug. De Beatrix herdenkingsboom in de bocht bij de Dellenweg krijgt een nieuwe standplaats enkele meters verderop in noordelijke richting. Tussen de Paasvuurweg en de Dellenweg komt een groene middenberm. Langs de rijbaan tussen de Paasvuurweg en de Julianalaan vindt toevoeging van diverse groenvakken met heesters plaats. De vitale bomen in het gebied blijven zoveel mogelijk behouden en duurzaam ingepast in het ontwerp. Ze krijgen een verbeterde groeiplaats.

VEILIGER Uit een oogpunt van verkeersveiligheid komt de rijbaan ter hoogte van de bushalte bij Heerderweg 18 tussen hogere betonbanden, waardoor deze smaller lijkt. Dat haalt de snelheid eruit bij automobilisten. Daarnaast komen op en nabij de belangrijkste kruispunten middengeleiders, zodat fietsers en voetgangers in twee keer en dus veiliger kunnen oversteken. Dat alles leidt ertoe dat het verkeer met lagere snelheid het dorp binnen rijdt. Die snelheid gaat er ook uit voor het afslaande verkeer door inritconstructies op de kruispunten met de Paasvuurweg en de Vlijtweg.

GELIJK NIVEAU Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte om uit te wijken door het op gelijk niveau aanleggen van de rijbaan, fiets- en voetpaden alsmede de groenvakken. De fietspaden krijgen asfaltverharding. Op- en afritten zijn daardoor comfortabeler en toegankelijker voor fietsers en minder validen. Parkeren is in de toekomst alleen nog mogelijk in de parkeervakken langs de rijbaan en niet meer op de stroken die liggen tussen de rijbaan en het fietspad. Op verzoek van bewoners van de Heerderweg en van het appartementencomplex Rozenhof is besloten om een voetpad langs het huidig vrijliggend fietspad tussen de Dellenweg en Rozenhoflaan aan te leggen. Dat betekent ook voordeel voor reizigers met het openbaar vervoer.

Inwoners en ondernemers werkten het ontwerp in gezamenlijkheid uit. Dit werd vervolgens vastgesteld door het college. Dat ontwerp ligt tot 5 april tijdens de openingsuren ter inzage in de publiekswinkel van het gemeentehuis.

foto Langs dit deel van de Hoofdstraat komen diverse groenvakken met heesters.