• Dick van der Veen

Veessen krijgt toch Rivierfront

VEESSEN In een extra raadsvergadering vinden college en raad elkaar in een poging om het gewenste Rivierfront voor Veessen handen en voeten te geven. Indien het gesprek tussen de gemeente en IJsselhoeve vanmiddag resultaat oplevert kan het complete project worden uitgevoerd; indien dat niet het geval is vervallen Rivierbad en Looppad.

Dick van der Veen

Daar waar de raad het college tot nu toe het verwijt maakt onvoldoende transparant te zijn, kan daar in het Paasweekend niet over worden geklaagd. Zelfs op Goede Vrijdag wordt koortsachtig naar een oplossing gezocht en gevonden. Provincie en Rijkswaterstaat kunnen zich vinden in het afdekken van vervuilde grond op het terrein van IJsselzicht, waarmee de gifangel uit het verhaal is getrokken. B en W hebben geen goed woord over voor de houding van IJsselhoeve dat na een volledig akkoord op 12 maart alsnog weigert om te tekenen.

Op de publieke tribune maakt eigenaresse Geke de Weerd in woord en gevaar duidelijk dat het allemaal heel anders in elkaar zit. Daar mag men vanmiddag over bekvechten. ,,Van onderhandelen is geen sprake meer. Praten kan altijd", zegt wethouder Gerrit van Dijk, die het woord voert omdat portefeuillehouder Herman van der Stege zich ziek heeft gemeld. Hij was eerder om gezondheidsredenen afwezig bij een paar belangrijke kwesties als Euroma en de Zuidweg.

OMARMD Het college omarmt op zijn beurt een door de complete raad ingediende motie waarin wordt aangedrongen om met de provincie om de tafel; te gaan zitten om een passende oplossing te vinden. Ook mag het vooral niet meer geld kosten en moet het onderzoeken of alsnog inbreng van derden en aanbestedingsvoordeel tot verlaging van bijdragen van provincie en gemeente kan leiden. De raad wil maandelijks een op de hoogte worden gehouden van vorderingen en een dossier met achterliggende informatie ontvangen.

(Zie voor een uitgebreidere reportage de papieren versie van Veluweland op woensdag 6 april.)