• Dick van der Veen

'Veessen krijgt toch compleet Rivierfront'

HEERDE Het ziet er naar uit dat het grootschalige project Riverfront in Veessen toch in volle omvang door kan gaan. Vorige maand leek het er nog op dat het project flink moest worden afgeslankt. Eigenaresse Geke de Weerd van De IJsselhoeve heeft inmiddels aangeven mee te willen doen met het project, meldt de gemeente Heerde.

De IJsselhoeve heeft op 31 maart een overeenkomst ondertekend en daarmee al serieuze interesse getoond. Over de verdere voorwaarden wordt nog gesproken. Geke de Weerd: ,,Het is een prachtig project waar we straks met z'n allen van kunnen genieten. Het is een stimulans voor de lokale economie, het toerisme, de zichtlijnen en de leefbaarheid in het dorp. We werken er graag aan mee om hier ons steentje aan bij te dragen."

De overeenstemming met De IJsselhoeve was nodig om niet alleen het haventerrein in Veessen grondig op te knappen, maar ook een rivierbad aan te leggen op het terrein van De IJsselhoeve, plus een parkeerterrein.

Het project, dat rond de anderhalf miljoen euro kost en voor het grootste deel gefinancierd wordt door de gemeente Heerde en de Provincie, moet op 1 januari 2018 gerealiseerd zijn. Om dat nog te halen, wordt er nu extra hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen, die Veessen heel wat recreatieve mogelijkheden opleveren. Wethouder Gerrit van Dijk is blij dat gezamenlijk de schouders eronder gezet worden: ,,De IJsselhoeve en de gemeente Heerde hebben vertrouwen in een goede samenwerking. En dat is nodig om dit project voortvarend uit te werken, uit te voeren en tot een goed einde te brengen."

De opgave is om een deel van Veessen, dat aan de IJssel grenst, te ontwikkelen tot een aantrekkelijke rust- en pleisterplaats voor bewoners en uiteenlopende recreanten. Vooral voor watersporters, wandelaars en fietsers, natuur- en rustzoekers. Een aantrekkelijk IJsselfront met kleinschalige, maar kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, waaronder horeca, verblijfsrecreatie, zwemgelegenheid, een jachthaven en natuurontwikkeling versterken dit beeld. Een gezamenlijke aanpak biedt kansen om het 'verrommelde' rivierfront in zijn geheel en in samenhang met de verschillende bestemmingen en de omgeving te ontwikkelen.