• Archief BDUmedia

Veel minder schade jaarwisseling in Nunspeet

NUNSPEET De totale schade van de jaarwisseling in de gemeente Nunspeet is beperkt gebleven tot 1.500 euro. Dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Het schadebedrag lag toen veelal op of rond de tienduizend euro.

Wijnand Kooijmans

Er hebben zich geen problemen rond de openbare orde voorgedaan. De aanpak en voorbereiding van de jaarwisseling wordt door betrokkenen als zinvol ervaren. Het beleid zoals dat is vastgelegd in een draaiboek wordt als duidelijk ervaren. Wel blijkt er een spanningsveld te bestaan tussen de regelgeving en handhaving. Het gaat dan vooral om het afsteken van vuurwerk en carbidschieten buiten de aangewezen tijden en plaatsen en het oprichten van vreugdevuren in het buitengebied.

AFSPRAKEN NAGEKOMEN Door de organisatoren van de activiteiten aan de Maatweg en op de Brink in Elspeet zijn de gemaakte afspraken, zo blijkt uit de evaluatie van de gemeente, goed nagekomen. De organisatoren hebben vooraf een lijst met namen van de carbidschieters doorgegeven.

AFVAL Op de vreugdevuurlocatie aan de Klarenweg in Hulshorst hebben zich evenmin bijzonderheden voorgedaan. Er was alleen een klein incident tijdens oudejaarsdag met door derden op de container gegooid afval. De organisatoren zelf hebben gezorgd voor een groot aantal pallets en schoon hout om te verbranden. Toch is er, zo constateert de gemeente, sprake geweest van de aanvoer van afval door particulieren. Met de organisatoren wordt hierover nog in gesprek gegaan.

VREUGDEVUUR Het feest in de tent aan de Harderwijkerweg in Hulshorst is zonder wanordelijkheden verlopen. Het afzien van het aansteken van een vreugdevuur op de hoek van de Vreeweg in Nunspeet heeft niet geleid tot vreugdevuren elders. In Vierhouten is alles prima verlopen, zo constateert het college.

KLACHTEN In totaal zijn er zes klachten bij de gemeente binnen gekomen. Het gaat vooral om meldingen van te vroeg afschieten van vuurwerk en carbid. In Elspeet zijn drie controles uitgevoerd op het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk via een Poolse website. Er is echter niets aangetroffen. De politie heeft wel enkele verbalen opgemaakt voor illegale vuren.

ONDERSTEUNING Door de gemeente wordt aangegeven dat een initiatief voor activiteiten tijdens de jaarwisseling in Nunspeet op ondersteuning mag rekenen. Voor de komende jaarwisseling worden activiteiten toegestaan 29 en 31 december en 1 januari. Het toezicht door politie en boa's wordt verder geïntensiveerd. Extra aandacht komt er ook voor illegale vuren in het buitengebied. Vooral uit een oogpunt van milieu worden deze ongewenst gevonden.