• Natuurmonumenten
  • Natuurmonumenten

Veel ideeën voor natuurgebied Veluwemeerkust

NUNSPEET Natuurmonumenten organiseerde zaterdag een terugkomdag voor deelnemers van de streekconferentie Veluwemeerkust van begin oktober. Ruim 75 inwoners van onder andere Harderwijk, Hierden, Hulshorst en Nunspeet dachten mee over de toekomst van het natuurgebied. Uiteindelijk werden er concrete afspraken gemaakt om de ideeën tot uitvoer te brengen.

Het doel van de dag was om de dromen en wensen die tijdens de streekconferentie in oktober gepitcht werden, concreet te maken en zelfstandige werkgroepen te vormen.

IDEEËN Tijdens de terugkomdag zijn er ongeveer twaalf interessante en uiteenlopende onderwerpen en ideeën ontstaan voor het landschap tussen Harderwijk en Nunspeet. „Je merkt dat er veel betrokkenheid en liefde is voor het gebied. De opkomst was hoog en er zijn mooie onderwerpen voorbij gekomen zoals het plaatsen van insecten-/bijenhotels op alle openbare plaatsen in Harderwijk en Nunspeet, het herstellen van historische boerenerven, het ontwikkelen van excursies vanaf het water en het realiseren van een natuurbelevingscentrum in één van onze gebouwen in het gebied", vertelt boswachter Marcel Kwant.

VERVOLG Er zijn werkgroepen gevormd om met de concrete ideeën aan de slag te gaan. Een aantal van deze groepen heeft afgesproken in januari weer bij elkaar te komen met organisaties of instanties die zij denken nodig te hebben om hun idee tot uitvoer te brengen. Natuurmonumenten biedt, indien nodig, bij met kennis en kunde. Begin 2018 organiseert de natuurorganisatie weer een bijeenkomst om samen de ervaringen en stand van zaken te delen.