• Veel fracties pleiten voor behoud Van Liendenhuis.

    Wijnand Kooijmans

Van Liendenhuis behouden

NUNSPEET De plannen voor het terrein waarop het Van Liendenhuis aan de Elspeterweg in Nunspeet zijn gevestigd zijn te vaag om een concreet oordeel over te vellen. Het is, zo werd in de commissie Ruimte aangegeven, een beetje van 'als dit niet lukt, lukt dit misschien wel.'

Wijnand Kooijmans

Duidelijk is wel dat een meerderheid van de commissie tegen de eventuele plaatsing is van een reclamebord van flink formaat. Ook wordt gepleit voor het behoud van het Van Liendenhuis en worden vraagtekens geplaatst bij de mogelijke plaatsing van een tankstation op deze locatie.

EXPLOITATIE Tim Vissers, verantwoordelijk voor de exploitatie van de Hoeve van Nunspeet, zet vraagtekens bij het plan op deze locatie eventueel een hotel te vestigen. Dat deed hij als inspreker mede namens Het Vennendal en De Jagershof. Hij geeft aan dat niemand van de Nunspeetse horeca op de hoogte is van de plannen. Volgens hem is eerst een onderzoek nodig om de behoefte aan nog meer hotelaccommodatie aan te tonen. Vissers grootste angst is dat door de komst van nog een hotel bestaande hotels om zeep worden geholpen.

Binnen de gemeente Nunspeet zijn zestien hotels gevestigd met in totaal 700 kamers. Daarmee is er, zo is zijn overtuiging, voldoende aanbod. Een hotel dicht bij rijksweg A28 heeft daarnaast, volgens hem, geen enkele positieve invloed op de overige horeca in Nunspeet. Duidelijk is dat een meerderheid van de partijen geen behoefte heeft aan een onderzoek. Men vindt dat dit een zaak is van marktwerking en de politiek zich hier buiten moet houden. Evert Leusink (CU) vraagt zich wel af waarom ten aanzien van een tankstation aan de Elspeterweg wel als voorwaarde wordt gesteld dat een ander tankstation verdwijnt. Hoewel niet genoemd wordt er van uitgegaan dat het gaat om een vervanging van het huidige benzinestation aan de Nijverheidsweg. Dat wordt versterkt door de uitspraak van wethouder Jaap Groothuis dat de eis van het verdwijnen van een onbemand tankstation van belang is in verband met ruimtelijke ontwikkelingen in Nunspeet. Het gaat dan om de aanleg van twee tunnels onder de spoorwegovergang in de Elspeterweg.

TOUW Gerrit Polinder (SGP} gaf grotendeels het standpunt van de commissie weer. Eigenlijk is vrijwel alles als herontwikkeling van het gebied toegestaan met uitzondering van zorg. Er kan horeca komen, kantoren, een tankstation en het schoolgebouw blijft gehandhaafd. Volgens Polinder betekent dit dat er eigenlijk nog geen touw valt vast te knoppen aan wat men nu eigenlijk echt wil op deze locatie. Alle partijen maken zich ook grote zorgen om de verkeersafwikkeling wanneer er ontwikkelingen plaatsvinden op het terrein. Verkeer mag dan alleen rechtsaf slaan richting de rotondes van de op- en afritten van rijksweg A28. Daarna kan men via de rotonde eventueel terug keren richting het centrum van Nunspeet. De Elspeterweg is een verkeersader voor Nunspeet en de vrees bestaat dat het verkeer vanaf de rijksweg nog verder in de knel komt. Een kopje koffie tussen wethouder Groothuis en de projectontwikkelaar moet meer duidelijkheid geven.