Van der Stroom voorzitter klachtencommissie

HEERDE Het college heeft mr. P. van der Stroom voor de periode van 1 apri 2016 tot 1 april 2019 benoemd tot voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften. Mr. J. Buurman is voort de periode 1 april 2016 tot 1 april 2020 benoemd tot lid van deze commissie.