• Fort Oranje vanuit de lucht

    ANP Foto

Vakantieparken: niet alleen op bestemming handhaven

VELUWE De aanpak van illegaal verblijf in Veluwse recreatiewoningen los je niet op met alleen sturing op het gebruik conform bestemmingsplannen. Handhaving is niet het eerste doel: voorop moet het toewerken staan naar betere reguliere woonsituaties.

Dick van der Veen

Eén van de conclusies uit een onderzoek dat in opdracht van Vitale Vakantieparken, de provincie en het ministerie werd uitgevoerd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken verstrekte het rapport aan de Tweede Kamer. Het legt de loper uit voor nationale aanpak. Zo'n 15 procent van verblijfsobjecten wordt illegaal bewoond en dan gaat het om zes- tot negenduizend personen. Slechts de helft staat geregistreerd; op de rest is geen zicht. Een ruime marge en dat heeft alles te maken met het gebrek aan medewerking, ook van enkele van de elf gemeenten.

Ze zien het als evaluatie van beleid waarvan ze kennelijk zelf niet onder de indruk zijn. Het onderzoek, dat een jaar duurde, werd uitgevoerd door kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 met hulp van Kijk op Kansen en studenten van Hogeschool Utrecht. Met bijna vijfhonderd parken heeft de Veluwe de hoogste dichtheid in ons land met circa 29.000 verblijfsobjecten en een netwerk van partners die actief betrokken zijn. Overigens bleven er van die vijfduizend, maar dertig in acht gemeenten over waar veldwerk kon worden verricht en slechts in dertien ervan was er bereidheid om mee te werken aan interviews. Dat maakt het cijfermateriaal minder hard, maar de consequentie dat er met de parken iets moet gebeuren des te harder. Slechts 20-25 procent is excellent; de rest verdient extra aandacht om toeristisch aantrekkelijk te blijven of naar een ander toekomstperspectief uit te zien. Er wordt nauwelijks geïnvesteerd.

AANTAL PARKEN Nunspeet behoort tot de drie gemeenten in het gebied die gerekend naar het inwonertal bovenmatig veel vakantieparken herbergen. Dat zijn er liefst 55 tegen Epe 31, Heerde en Elburg ieder 12 en Oldebroek 8. De onderzoekers gingen pas naar de parken na gesprekken met politie en welzijnsmedewerkers. Het probleem is complex doordat gemeenten zeer divers reageren: van de neiging naar blijvend gedogen tot extra handhaving. Het rapport adviseert gemeenten om meer middelen te steken in registratie. Overigens zijn er gemeenten die zelfs het volledige beeld over de eigen situatie niet willen weten! Vast staat dat handhaving de eigen capaciteit te boven gaat. De datum 31 oktober 2003 is maatgevend: woonde men er toen al of nog niet.

DOELGROEP Dan toch tig juridische procedures. Van de doelgroep is 50 procent alleenstaand en is de meerderheid tussen de 50 en 70 jaar. De Veluwse parken hebben vooral aantrekkingskracht op steden in de Randstad en Noord Brabant plus buitenlanders uit met name Roemenië, Polen en Hongarije. Uit Friesland, Groningen, Zeeland en Limburg is nauwelijks aantrekkingskracht. Die hebben een eigen recreatie-infrastructuur en een relatief ruime voorraad betaalbare woningen. Een onderverdeling: 20-25 procent kwetsbare groep, 30 procent ouderen, 25-30 procent arbeidsmigranten, 5-10 procent vrijbuiters, 15-20 procent spoedzoekers en 5 procent onder de radar. (mensen met delinquent gedrag). Voor de minvermogenden is het niet prijswaardig kunnen verkopen het grootste probleem, ook al doordat men dwangsommen aan zich heeft hangen. De onderzoekers dringen aan op vervolgonderzoek en uniforme handhavingprocedures.

ONDERZOEK Vitale Vakantieparken verklaart namens de elf gemeenten blij te zijn met het onderzoek hetgeen een handvat geeft adequaat te reageren en de juiste partijen erbij te betrekken. Ze kunnen bij het oplossen van de problematiek de hulp van rijk en provincie niet ontberen.