• GHB.

    Lex van Lieshout/ANP

Uniforme aanpak drugshinder

VELUWE De zes gemeenten in het politieteam Veluwe Noord hebben elkaar gevonden in een uniforme aanpak van drugsoverlast. Dit met als doel om beter op te kunnen treden tegen teelt en productie van drugs. Deze regels zijn afgestemd in het driehoeksoverleg tussen de burgemeesters van zes Noord-Veluwse gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. In de regio gelden zodoende dezelfde regels als het gaat om de aanpak van de teelt en productie van drugs.

Dick van der Veen

Dat vergemakkelijkt de aanpak in de praktijk. De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek maken deel uit van het politieteam dat in Epe het hoofdbureau heeft. De beleidsregels gelden ook voor de handel hierin vanuit particuliere woningen en lokalen (zoals winkels, horecabedrijven, loodsen, magazijnen en andere bedrijfsruimten).

De handel in drugs, maar ook hennepteelt kan (grote) overlast en gevaar veroorzaken voor de directe omgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van brandgevaar, wateroverlast, vervuiling, geluidshinder, het komen en gaan van bezoekers, kortsluiting, vandalisme en openbare orde problematiek.

Meer dan 70 procent van de branden in Nederland die veroorzaakt worden door hennepteelt, breken uit in bewoonde huizen. Het mag bekend worden verondersteld dat op de Noord-Veluwe drugs gedurende een reeks van jaren een grote plaag vormen.

Uit de registratie van het verbond van verzekeraars blijkt dat het vaker dan gemiddeld gaat om middelgrote en (zeer) grote branden. Dat blijkt onder meer uit het aantal omliggende panden dat tijdens zo'n brand wordt getroffen. Ook kan het onveiligheidsgevoel van omwonenden toenemen door handel en productie van drugs. Eveneens kan dit gepaard gaan met georganiseerde criminaliteit. Daarom is het van belang om te komen tot een eenduidig beleid in de regio voor de aanpak van hennepteelt en handel in drugs.

In de beleidsregels is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de sluiting van deze woningen en panden. De duur van zo'n sluiting is onder andere afhankelijk van de aangetroffen hoeveelheid drugs en de mate van herhaling. Eerder is er al een hennepconvenant afgesloten tussen de gemeenten in Oost-Nederland, het openbaar ministerie, politie en

woningbouwcoöperaties. Dit convenant richtte zich alleen op huurwoningen.

De gemeenteraden van het politieteam Veluwe Noord hebben de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit als een belangrijke prioriteit opgenomen in hun Integraal Veiligheidsplan. Hennepteelt is de meest bekende vorm van ondermijning. Wie vermoedt dat er een hennepkwekerij in de buurt zit, wordt geadviseerd dit altijd te melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Wie liever anoniem wil blijven kan Misdaad Anoniem; telefoon 0800-7000 bellen of meldt het via de website meldmisdaadanoniem.nl.