Uitvoering nieuw-/verbouwplannen Hof van Blom stap dichterbij

HATTEM - In vervolg op de gepresenteerde nieuw-/verbouwplannen van Hof van Blom werd door één van de omwonenden een rechterlijke procedure ingezet. Na de rechtszitting, op 4 november volgde deze week de uitspraak van de voorzieningenrechter: het 'verzoek tot schorsing van de bouwvergunning' werd afgewezen. De uitvoering van de nieuw-/verbouwplannen van de locatie komt daarmee een stap dichterbij. "Met de uitspraak van de voorzieningenrechter is de procedure tegen de vergunning nog niet volledig afgerond," aldus Wim Rave, directeur-bestuurder, Driezorg. "Dat is pas begin 2015, wanneer de rechtbank in de bodemprocedure een uitspraak doet. Echter, dat moment willen we niet afwachten: de uitspraak van de voorzieningenrechter èn de wens om de voortgang erin te houden, zijn voor ons reden om verdere acties nu al in gang te zetten." "Begin 2015 - bewust na de feestdagen en de jaarwisseling - zal de eerste stap zijn: het verhuizen van Hof van Blom naar locatie De Venus. Wanneer dat gerealiseerd is, zullen de sloop- en bouwwerkzaamheden alsnog van start gaan en hopen we na ca. een jaar de nieuwe locatie in gebruik te kunnen nemen."