• Restaurant Joris verdwijnt mogelijk uit Nunspeets straatsbeeld

    Wijnand Kooijmans

Tunnels onder Stationsplein kosten 23 miljoen

NUNSPEET Een aparte doorgang voor gemotoriseerd verkeer en een onderdoorgang voor fietsers en wandelaars moeten in de toekomst een oplossing bieden voor de huidige verkeersproblematiek bij de spoorwegovergang in de Elspeterweg en het Stationsplein.

Wijnand Kooijmans

Het voorkeurstracé waar het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders voor kiest is gelijk de duurste oplossing. Het gaat om een bedrag van 23 miljoen euro waar twee andere mogelijke varianten respectievelijk 14 en 21 miljoen euro kosten. Wel is door het ministerie van infrastructuur een subsidie toegezegd van 8,4 miljoen euro terwijl de provincie Gelderland 2,6 miljoen euro bijdraagt. Rest voor Nunspeet zelf een bedrag van 12 miljoen euro.

BESLUIT Het woord is nu aan de gemeenteraad dat in september een besluit moet nemen of de voorkeur van het college wordt gevolgd. Het CDA heeft al aangegeven achter deze keuze te staan. Wanneer eenmaal een besluit is genomen moet het concept plan worden uitgewerkt tot een gedetailleerd plan. De verwachting is dat de gemeenteraad daar in 2019 daarover een definitief besluit kan nemen.

Daarmee is de kous nog niet af. De daadwerkelijke uitvoering van het plan neemt zeker enkele jaren in beslag. Door de onderdoorgang naast de huidige overweg in de Elspeterweg aan te leggen wordt de bereikbaarheid van Nunspeet tijdens het gehele proces wel gewaarborgd.

JORIS In variant drie is gekozen voor een onderdoorgang die aansluit op de Industrieweg. De maximaal beschikbare of nog beschikbaar komende ruimte wordt daarbij volledig benut. Voor de realisatie van de aparte onderdoorgang voor voetgangers en fietsers zijn de locatie van De Stroopstok en restaurant Joris nodig.

Het voormalige pannenkoekenhuis De Stroopstok (en daarvoor restaurant Joris) is al eigendom van de gemeente Nunspeet. Met de eigenaar van Joris moet worden onderhandeld over een nieuwe locatie. De keuze voor deze variant betekent wel dat een stukje historie van Nunspeet verdwijnt. De onderdoorgang voor langzaam verkeer biedt gelijktijdig ook toegang tot het perron. Het Stationsplein wordt groener dan momenteel het geval is.

PRORAIL Van één van de varianten, een ongelijkvloerse oplossing, hebben ProRail en de provincie Gelderland al aangegeven dat dit geen optie is waaraan zij willen meebetalen. Waarmee deze oplossing duurder wordt voor de gemeente dan de optie waarvoor het college kiest. Een andere optie was de aanleg van een tunnel voor zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer.

Bij het opstellen van de concept plannen zijn veel partijen betrokken geweest. Uitgangspunt was de komen tot een goede verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers, een goed verblijfsklimaat en 'Welkom in Nunspeet en op de Veluwe.' Een oplossing is noodzakelijk omdat het verkeer op de Elspeterweg, vooral in de spitsuren, vastloopt.