• Archief BDU Media

Toegankelijkheid nieuw ingerichte Marktplein Hattem valt tegen

HATTEM De toegankelijkheid van het nieuwe ingerichte Marktplein valt tegen, bleek uit de presentatie die de nieuwe projectleider binnenstad Ronald IJsselstein van de gemeente Hattem vorige week hield in de commissievergadering. Daar werden de plannen voor fase 2 van de binnenstad gepresenteerd.

Doel van de presentatie was om de raadsleden te informeren over de stand van zaken en om reacties te inventariseren op de aanpak. Het ambitiedocument voor de binnenstad heeft een groot draagvlak. Het document vormt de leidraad voor de vernieuwing van de binnenstad die de komende jaren stapsgewijs vorm krijgt. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken Hattemers. Nu fase 1 nagenoeg gereed is, gaat fase 2 van start. In het eerste kwartaal van 2018 worden de doelen en criteria hiervoor vastgesteld. Iedereen die mee wil doen, kan ook meedoen bij het tot standkomen van de plannen, benadrukte de projectleider. Een ingewikkeld project binnen fase 2 is het vervangen van de nutsleidingen.

Verwacht wordt dat in 2019 met de uitvoering van fase 2 wordt begonnen. Samen met belanghebbenden wordt een planning opgesteld om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De VVD, D66 en PvdA gaven aan verbaasd te zijn over het feit dat het grote participatieproject uit fase 1 voor een deel wordt over gedaan. Projectleider IJsselstein stelde dat er na drie jaar nieuwe inzichten kunnen zijn en bezien wordt of het ambitiedocument nog actueel is.